Farář

Farářem našeho sboru je Michal Šourek.

Po maturitě na gymnáziu absolvoval studium teologie na Komenského evangelické bohoslovecké fakultě v Praze (dnes Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy) s jednoletým studijním pobytem v Německu (Katechetisches Oberseminar, Naumburg an der Saale).

Do farářské služby nastoupil na podzim 1989 ve sboru v Dolní Bělé v západních Čechách.

Farář Michal Šourek

V letech 1991 - 2001 pracoval jako sekretář Křesťanského sdružení mladých lidí - YMCA. Podílel se na obnovení české (československé) YMCA a byl jejím prvním sekretářem po téměř čtyřicetiletém zákazu činnosti. Od roku 1995 pracoval jako sekretář Evropské aliance YMCA (EAY), pověřený vzděláváním spolupracovníků a dobrovolníků, organizací tréninků a školení, a vedle toho také supervizí nově vzniklé YMCA na Ukrajině a prací v kanceláři Evropské aliance YMCA.

V letech 2002 - 2007 byl farářem sboru ČCE v Nejdku u Karlových Varů.

Farářem na Jižním Městě v Praze, v kostele Milíče z Kroměříže, je od podzimu 2007.

Vedle práce sborového faráře působí Michal Šourek také jako kaplan (školní farář) Evangelické akademie Praha - Vyšší odborné školy sociální práce a střední odborné školy v Praze na Spořilově (www.eapraha.cz) a je kaplanem Vojenského a špitálního řádu svatého Lazara Jeruzalémského. (http://www.st-lazarus.cz) Na podzim 2015 absolvoval dvouměsíční pěší putování do Santiaga de Compostela.

S manželkou Annou, která pracuje jako nemocniční kaplanka, mají 5 dětí.© jizni-mesto.evangnet.cz (2000 - 2021)