Poprvé v kostele

Scházíme se každou neděli k bohoslužbám. Bohoslužby jsou otevřené pro všechny. Účastní se jich jak domácí, tak hosté, kteří jsou srdečně vítáni, nejen lidé věřící, ale i ti, kdo se o víru jen zajímají a hledají odpovědi na svoje otázky, nebo se chtějí podívat, jak takové bohoslužby v kostele vypadají.

Pokud se chcete přijít podívat na bohoslužby, nemusíte se ničeho bát. Můžete všechno absolvovat jen jako pozorovatelé.

bohoslužby, kostel Milíče z Kroměříže, Praha - Jižní Město

Při příchodu do kostela vás obvykle někdo přivítá, nabídne vám zpěvník (nic nezkazíte, když si ho vezmete, i když pak třeba nebudete zpívat), případně vám poradí. V kostele se můžete usadit, kde chcete. Kabát nebo bundu si můžete odložit v šatně, nebo si ji vzít sebou do kostela. Muži před vstupem do kostela sundávají čepici (to platí pro všechny kostely).

Bohoslužby vede farář, kterého poznáte podle černého taláru. Bohoslužby mají ustálenou podobu a průběh. U nás vypadají následovně: Na začátku bohoslužeb přichází farář, lidé povstanou a farář je přivítá. Následuje píseň. Čísla písní se ohlašují a jsou rovněž vyvěšena na tabuli vepředu. Zpíváme společně, za doprovodu varhan, klavíru nebo kytary. Ke zpěvu se můžete připojit, ale můžete také jen poslouchat.

Po první písni následuje modlitba (opět se stojí), po ní čtení z Bible a další píseň. Pak přijde důležitá část bohoslužeb – kázání. Na jeho začátku lidé ve stoje poslouchají čtení z Bible, o kterém pak farář v kázání mluví. Kázání trvá kolem 20 minut.

bohoslužby, kostel Milíče z Kroměříže, Praha - Jižní Město

Po kázání zpíváme další píseň a po ní následují oznámení ze života sboru (o programu, akcích, atd.). Po oznámeních se koná sbírka (na co se sbírá, je ohlášeno při oznámeních). Následuje další píseň. Po písni přijde (ve stoje) přímluvná modlitba a Otčenáš, závěrečné slovo a požehnání. Bohoslužby končí písní (zpíváme ji ve stoje).

Pokud si nejste jistí, kdy v průběhu bohoslužeb vstát a kdy sedět, počkejte, co udělají ostatní. Pokud zůstanete sedět, nic nepokazíte – starší lidé nebo maminky s dětmi obvykle také nevstávají pokaždé.

Při některých bohoslužbách (o svátcích i jiných příležitostech) slavíme večeři Páně, eucharistii. Předpokladem účasti na večeři Páně je víra v Ježíše Krista jako Pána a Spasitele, a křest, který je znamením této víry. K večeři Páně v našem kostele srdečně zveme křesťany všech křesťanských církví. Ti, kdo se účastní večeře Páně, jdou do přední části kostela, kde během vysluhování stojí v kruhu, ostatní zůstávají sedět na svých místech.

Děti začínají bohoslužby spolu s dospělými, při třetí písni odcházejí na zvláštní program (říká se mu "nedělka"). Vyprávějí si příběhy z Bible, zpívají, kreslí a hrají si. Děti ale mohou zůstat v kostele s rodiči. Nejmenší děti mohou využít i s rodiči ozvučenou hernu mateřského centra (děti si mohou hrát a rodiče poslouchat, co se odehrává v kostele). S kočárkem ale také můžete zajet přímo do kostela.

Po bohoslužbách se farář u východu se všemi loučí podáním ruky. Ti, kdo nepospíchají, se obyčejně zdrží, popovídají a posedí u kávy nebo čaje a malého občerstvení v sále vedle kostela.

Jste zváni. Přijďte.© jizni-mesto.evangnet.cz (2000 - 2021)