Náš sbor

Jsme společenství velmi různých a rozmanitých lidí. Jsou mezi námi lidé docela mladí i lidé věkem starší, děti i dospělí. Jsou mezi námi lidé ženatí i svobodní, studenti, dělníci, úředníci, inženýři i podnikatelé, důchodci. Jsou mezi námi lidé dlouzí i krátcí, hubení i trochu silnější.

Máme mezi sebou rodilé Pražáky i lidi, kteří se přistěhovali - nejen z Čech a Moravy, ale i z ciziny. Máme mezi sebou řádku lidí z Jižního Města a Spořilova, ale také lidi z jiných částí Prahy.

Máme různé zkušenosti a osudy, máme různé osobnosti, talenty a obdarování i omezení.

Vánoce v kostele Milíče z Kroměříže, Praha

Navzdory všem rozdílům a odlišnostem nás všechny spojuje víra v Ježíše Krista - jsme křesťané. Věříme, že Ježíš Kristus je náš Pán a Spasitel, a snažíme se ho poznávat a žít pdle jeho příkladu a slov.

Scházíme se, abychom byli spolu, společně vyznávali svoji víru, sdíleli se, společně se radovali, zpívali a modlili se, četli Bibli a přemýšleli nad ní, hovořili spolu, pomáhali si a podporovali se. Scházíme se při bohoslužbách, ale i při jiných příležitostech.

Vyznáváme Ježíše Krista jako pravého a jediného Pána nad životy všech lidí. Věříme, že Bůh je laskavý ke všem lidem a volá ke smíření a spáse všechny.

Jsme otevřené společenství. Pro nové lidi. Pro ty, kdo touží po společenství. Pro ty, kdo hledají a mají otázky o životě a jeho smyslu.

Každý je v našem sboru vítán. Jste zváni. Smíte přijít.© jizni-mesto.evangnet.cz (2000 - 2021)