Staršovstvo

Českobratrská církev evangelická je územně rozdělena do farních sborů. Sbory nesou jméno místa působnosti a sídla. Náš sbor se jmenuje Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 4 - Jižní Město.

Nejvyšším orgánem sboru je sborové shromáždění. Sborové shromáždění se schází obvykle jednou ročně. Jedná o životě a práci sboru, o jeho hospodaření. Tvoří ho členové sboru s hlasovacím právem.

Sborové shromáždění volí ze svého středu staršovstvo, správní orgán, který se stará o praktický chod sboru. Staršovstvo je voleno na šestileté funkční období. Členem staršovstva je také farář, který ve sboru pracuje, a to jako virilista, tj. z titulu své funkce faráře sboru.

Ze svého středu si staršovstvo volí kurátora. Kurátor a farář jsou statutárními zástupci sboru.

Členy staršovstva našeho sboru jsou:

Alena Musilová, Anna Abramčuková, Anna Balahurová, Daniela Doucková, Jitka Tučková, Marta Tučková, Eva Grollová, Pavel Hejda (kurátor), Samuel Burian, Tomáš Zavadil, Vítězslav Jeřábek.

Současné staršovstvo bylo zvoleno na sborovém shromáždění v březnu 2015.

Farářem sboru je Michal Šourek.© jizni-mesto.evangnet.cz (2000 - 2021)