Stavba sborového domu na Jižním Městě

(12.10.2006)


(11.10.2006)

(1.10.2006)
Před více než padesáti lety vznikl na Spořilově sbor Českobratrské církve evangelické. Členové sboru tehdy postavili za nepříznivých politických a ekonomických podmínek svépomocí skromnou modlitebnu a byt pro faráře. Od té doby se území sboru značně rozšířilo zejména výstavbou rozsáhlých sídlišť v okolí. Sborový objekt už svou kapacitou a vybavením nestačil aktivitám sboru a navíc téměř polovina členů dojížděla z Jižního Města. Již v osmdesátých letech vznikla myšlenka vybudovat v oblasti Jižního Města sborové středisko...

(12.4.2006)

(1.2.2006)
Instalace kříže na věž nového kostela

(25.5.2005)


(20.12.2004)
Českobratrská církev evangelická vzala na sebe nový, podnětný úkol - vystavět kostel v centru obrovského sídliště se l00 000 obyvateli. Na základě pozvání navázala spolupráci s občanským sdružením sociální péče, které se nalézá v jeho těsném sousedství.Přilehlý azylový dům poskytuje ubytování obětem domácího násilí, bezdomovcům, uprchlíkům a dalším potřebným lidem. Nové církevní středisko,pojmenované podle českého reformátora Miliče z Kroměříže, přinese sboru ČCE v Praze 4-Spořilov jedinečnou příležitost sloužit velkému sídlišti i obyvatelům azylového domu, jimž bude sbor jakýmsi mostem pro zařazení do širší společnosti.

(7.5.2004)
Možná si tuto otázku kladete se mnou. Chci se pokusit odpovědět. Jde o stavbu evangelíků, tedy sboru Českobratrské církve evangelické v Praze 4 - Spořilově, dnes už na Jižním Městě. Málokdo asi věděl o padesát let staré spořilovské modlitebně a malé faře, utopených v dolním rohu Roztylského náměstí. Postaveny byly v době stalinské měnové reformy v padesátých letech. Ta nekompromisně spolykala nashromážděné peníze. Obětavci si pak museli pomoci k nouzovým objektům. Budovy sloužily dodnes, ale volaly po zásadní rekonstrukci a zvětšení.

(25.10.2003)
První fáze výstavby našeho nového sborového domu je za námi: byla dokončena hrubá stavba kompletně i s věží. Než začne zima, je ještě potřeba osadit okna.
Druhá fáze bude zahájena na jaře roku 2004. Kdy bude dokončena a kostel tedy úplně hotový, zatím není známo. Je třeba dát dohromady ještě přibližně 452.000,- EURO.

Dokončení hrubé stavby
(24.9.2003)
24. září jsme slavnostně ukončili stavbu hrubé stavby nového sborového domu. Oslavu doprovázel i koncert skupiny Traband.
Tisková konference
26.3.2003
Tisková konference o stavbě kostela.
Nový kostel na Chodově
(1.3.2003)

Kousek od Chodovské tvrze, na prostranství u azylového domu a poradny občanského sdružení Společnou cestou, se začalo stavět. Dění na stavbě ze stromu pozorně sleduje velká plyšová opice. Jak se tam dostala, nevím. Stejně jako ona jste ale možná zvědaví, co vznikne na místě dnešní jámy.
Informace o stavbě sborového domu na JM
(červen 2001)
Spořilovský sbor ČCE byl vysunut dík novodobé výstavbě rozsáhlého panelového sídliště až na okraji oblasti Jižního Města, části Prahy, za kterou odpovídá. Pod delší dobu se ptáme, co je třeba udělat, aby byla zajitěna přítomnost církve tam, kde je jí třeba, tedy uprostřed nesmírně rozsáhlého sídliště. Otázka se ještě vyostřila špatným stavem stávajících budov, vystavěných členy sboru za velmi obtížných podmínek v padesátých letech.
Informace o stavbě
(červen 2001)
Třetí zasedání 30. synodu ČCE, které se konalo ve dnech 17. až 20. května, jsme sledovali s obzvláštní pozorností až netrpělivostí. Požá-dali jsme totiž synod o vyjádření k záměru výstavby sborového domu na Jižním Městě. Kromě letáku vydaného v loňském roce dostali delegáti synodu list s aktuálními informacemi o přípravě stavby a také přehled o dosud shromážděných finančních prostředcích. S těnito materiály se můžete seznámit níže. Po projednání v hospodářské komisi přijal synod následující usnesení:
Příprava stavby sborového domu
(listopad 2000)
Sborový dům je navržen jako částečně podsklepený dvoupatrový objekt s využitelným podkrovím. Sestává z několika funkčních celků, které jsou různou měrou vzájemně provázány.
Jádrem objektu je sál pro shromažďování sboru a konání bohoslužeb. K sálu přiléhají dvě křídla stavby, a to od jihozápadu byt duchovního a ze severovýchodní strany soubor dalších prostorů určených pro každodenní život sboru.

Stavíme, plujeme proti proudu?
(červen 2000)
Oslovuji vás, milí čtenáři otázkou stavařsko vodáckou. Souvisí to s rozhodnutím našeho staršovstva, postavit nový kostel a s tím, že tento záměr znamená pokoušet se plout, veslovat a namáhat se na cestě proti proudu.
© jizni-mesto.evangnet.cz (2000 - 2021)