Společnou cestou 
(občanské sdružení, občanskoprávní poradna a azylový dům)

Poradna: 223 011 642; E-mail: poradnaspolcest.cz

Azylové ubytování: 272 950 984, 739 735 112

www.spolcest.cz

Podporujeme občanské sdružení Společnou cestou, které provozuje občanskou poradnu a nabízí azylové ubytování a aktivizační služby.

Spolupráce našeho sboru se sdružením Společnou cestou začala v roce 1996/7, kdy se na tehdejší spořilovský sbor obrátila paní Milena Svobodová s prosbou pomoc pro svůj projekt sociální práce. Vedle vlastních lidí nabídl sbor tenkrát také svoje kontakty na zahraniční partnery (především do Holandska) a sdružení se podařilo získat podporu pro rozjezd činnosti.

V roce 1997 zřídilo sdružení Společnou cestou Občanské poradenské centrum a Azylový dům v objektu bývalých jeslí na Jižním Městě, pronajatých městskou částí Praha 11. Zdevastovaný byl zrekonstruován tak, aby poskytoval kvalitní ubytovací služby odpovídající standardům. V letech 2001–2004 byl objekt rozšířen o nástavbu.

Spořilovský sbor ČCE v té době hledal místo pro stavbu nového kostela a sborového domu. Na pozvání sdružení Společnou cestou byl nakonec vybrán pozemek vedle těsně azylového domu, který sboru velmi vstřícně dlouhodobě pronajala městská část Praha 11. Vznikl tak unikátní projekt propojení komplexu sborového domu a azylového domu. Oba komplexy jsou propojeny i vnějšně, společnou zahradou a oplocením či společným vjezdem a parkovacím stáním.

Intenzivní spolupráce sboru a sdružení Společnou cestou pokračovala i v době stavby nového kostela. Po prodeji původního kostela a fary na Spořilově (došlo k tomu, protože sbor potřeboval finance na zahájení stavby), se sbor scházel k bohoslužbám a dalším programům v prostorách azylového domu.

Stavba nového sborového domu Milíče z Kroměříže probíhala v letech 2003–2006 za veliké finanční podpory mnoha domácích i zahraničních dárců, zejména švýcarského sdružení HEKS (Hilfswerk der evangelischen Kirchen Schweiz) a německého sdružení GAW (Gustav Adolf Werk), ale i díky finanční pomoci ze státního rozpočtu, rozpočtu hl. města Prahy. Velikou motivací pro dárce a jejich štědrost, bez níž by nový sborový dům nebyl postaven, byla právě spolupráce a jedinečné propojení komplexu kostela a azylového domu, propojení bohoslužby a diakonické práce. 

Zlovolným rozhodnutím radních městské části Praha 11, členů ODS (D. Mlejnský, J. Janeček, J. Meixner, aj.), dostal azylový dům výpověď ze svých prostor, a to navzdory rozsáhlé podpoře laické i odborné veřejnosti (např. tehdejšího ministra sociálních věcí P. Nečase), včetně podpory ze zahraničí (ve prospěch azylového domu intervenoval velvyslanec Spolkové republiky Německo, představitelé církví a dárců). Na obranu azylového domu se postavil i evangelický sbor, podporovaný církví i širokou ekumenou. Zápas o záchranu azylového domu dokumentují webové stránky: http://www.sos-azyl.cz/

Práce sdružení Společnou cestou však neustala ani po odchodu z azylového domu. Úspěšně pokračuje občanská poradna, která se po roce působení ve sborovém domě Milíče z Kroměříže přestěhovala do nových prostor ve Spytihněvově ulici v Nuslích. Ve sborovém domě nadále zůstává kancelář aktivizační služby a azylového ubytování, které dnes sdružení Společnou cestou nabízí v menším rozsahu cca 20 míst v několika azylových bytech na různých místech Prahy. 

Další informace o sdružení Společnou cestou najdete na www.spolcest.cz

© jizni-mesto.evangnet.cz (2000 - 2018)