Křesťanské divadlo, vánoční divadlo Křesťanské divadlo (hry, scénky, skeče)
Divadelní scénky a hry, které jsme použili při našich bohoslužbách.


Nevyspalý správce

Kategorie: Vánoce
Obsah: K smrti unaveného správce ubytovny v Betlémě, který se chce vyspat, během noci pětkrát vyruší podivné postavy. Až se nakonec sám jde podívat, jaký to má důvod - a skončí u Ježíše.
Hesla: Vánoce, Štědrý večer, hostinský, spánek, Josef, Marie, pastýři, andělé, mudrci, stáj, Betlém, jesle, Ježíš
Bibl. text: Lukáš 2, Matouš 2, Micheáš 5,1
Obsazení: 18 (5M, 4Ž, 9X): Správce, správcová, dítě 1- 2, Josef, Marie, pastýři 1-7, mudrci 1-3, žena 1-2
Délka: střední (15-30 minut)


Vánoce starého muže

Kategorie: Vánoce
Obsah: Bohoslužby pro malé i velké s vánoční hrou. Starý škarohlíd, který nemá rád Vánoce, se dívá na děti, hrající vánoční příběh; a vánoční zvěst ho začne proměňovat.
Hesla: Vánoce, radost, proměna
Obsazení: 2 + 15-20: farář (moderátor) a starý muž, 15-20 dětí
Délka: cca 35 minut (divadlo)


Král z Betléma (Vánoční hra)

Kategorie: Vánoce
Obsah: Starozákonní příběh krále Davida končí narozením nového krále z rodu Davidova - Ježíše.
Hesla: Vánoce, král David, Ježíš
Obsazení: Hru je možno zvládnout s vypravěčem a 10 dětmi, pokud obměňují role.
Délka: cca 25 minut


Vánoční čtení a zpívání

Kategorie: Vánoce
Obsah: Pásmo čtení a zpívání pro vánoční bohoslužby - pro děti i dospělé. Deset čtení proložených písničkami.
Hesla: Vánoce
Obsazení: 2-20 (každé z 10 čtení čte střídavě jedna dvojice, mohou číst děti, dospělí, nebo rodiče s dětmi).
Délka: cca 30 minut (10 čtení a písně)


A mnoho lidí to neví

Kategorie: Díkůvzdání
Obsah: Bohoslužby díkůvzdání za úrodu. U stolu s vystavenými plody čte předčitatel z Bible verše o Boží velikosti a stvořitelské moci. Při čtení ho neustále vyrušuje chytrýsek, který mu vykládá fascinující fakta o různých věcech na stole.
Hesla: Díkůvzdání za úrodu, díkčinění, stvoření, Boží moudrost, dobrota, dík, chvála.
Obsazení: 2: předčitatel a chytrýsek
Délka: cca 10 minut


Díkůvzdání - Bohu (a velký třesk)

Kategorie: Díkůvzdání
Obsah: Rozhovor o tom, co má Bůh společného s díkůvzdáním, proč mu děkovat. Skeč se navíc se vyrovnává s vědeckou teorií o náhodném vzniku světa po velkém třesku: Bůh stvořil i velký třesk, pokud se něco takového skutečně odehrálo. Skeč se hodí jako součást bohoslužeb díkůvzdání za úrodu.
Hesla: Díkůvzdání za úrodu, díkčinění, velký třesk, stvoření
Obsazení: 2: farář a loutka
Délka: cca 7 minut


Rozhovor o díkůvzdání

Kategorie: Díkůvzdání
Obsah: Rozhovor mezi farářem a Maltíkem (loutka) o jídle, o tom, co se může a nemůže jíst, o děkování Bohu za jídlo. Skeč se hodí jako součást bohoslužeb díkůvzdání za úrodu.
Hesla: Díkůvzdání za úrodu, díkčinění
Bibl. text: 1. Timoteova 4,4
Obsazení: 2: farář a Maltík
Délka: cca 10 minut


A pak?

Kategorie: Všeobecné
Obsah: Rozhovor mezi dědou a vnukem, čerstvým maturantem, o tom, co bude pak (cíle a očekávání v životě)
Hesla: Život, budoucnost, očekávání, smrt, věčnost, smysl života
Obsazení: 2: děda a vnuk
Délka: Velmi krátké (do 5 minut)






























© jizni-mesto.evangnet.cz (2000 - 2018)