Sederová večeře
Sederová večeře

Na památku vyvedení z Egypta Židé slavili a dodnes každoročně slaví pesachový seder, slavnost připomínající vysvobození z otroctví, Boží vedení a dar svobody. Seder tuto Boží záchranu nejenom popisuje, ale zpřítomňuje: čtením příběhů z Bible, písněmi a rozhovorem, ale také symbolickým jednáním, společným jídlem a obecenstvím kolem stolu.

sederová večeře, kostel Milíče z Kroměříže, Praha - Jižní Město

Seder obsahuje mnoho symbolických prvků (odstranění kvasu, mytí rukou, jedení hořkých bylin a nekvašeného chleba, pití čtyř pohárů vína, a další), které připomínaly Boží zachraňující jednání v minulosti, ale ukazovaly také dopředu, k příchodu zaslíbeného Mesiáše a jeho dílu záchrany světa.

Pesachový seder, hod beránka, slavil se svými učedníky i Pán Ježíš Kristus. Při sederové věčeři v Jeruzalémě v předvečer svého zatčení, odsouzení a smrti na kříži (při "poslední večeři") pověřil své učedníky, aby jedli chleba a pili víno na jeho památku. Ustanovil tak svátost chleba a vína, eucharistii, Večeři Páně.

Když porozumíme symbolice a souvislostem sederu, pochopíme mnohem plněji také tajemství svaté Večeře Páně. Porozumíme mnohem hlouběji, co znamená Ježíšova smrt na kříži, proč nazýváme Ježíše Beránkem, obětovaným za hříchy světa. Budeme daleko intenzivněji vtaženi do pašijního a velikonočního dění.

Naše Křesťanská pesachová hagada, podle níž seder každoročně už řadu let slavíme, vychází z tradičních rabínských hagad a je doplněna novozákonními texty tak, že jasně ukazuje k Ježíši Kristu, zaslíbenému Mesiáši a velikonočnímu Beránkovi, obětovanému za hříchy světa.

Obsahuje nejen všechny potřebné texty, ale také praktické tipy a komentáře k organizaci sederové večeře. Budeme rádi, když vám tento manuál pomůže.

Manuál pro sederovou večeři

Slavnost se zvěstí o Boží záchraně a vyvedení Izraele z Egypta a s poselstvím o Boží záchraně z otroctví hříchu a smrti, kterou přinesl Boží Beránek Ježíš Kristus, obětovaný na kříži. Ježíš slavil tento hod s učedníky v předvečer svého ukřižování. Při něm (při "poslední večeři") pověřil své učedníky, aby jedli chléb a pili víno na jeho památku. Zde má svůj původ svátost Večeře Páně, eucharistie.

© jizni-mesto.evangnet.cz (2000 - 2017)