Křesťanská pesachová hagada

Manuál pro sederovou slavnost - hod beránka

Slavnost se zvěstí o Boží záchraně a vyvedení Izraele z Egypta a s poselstvím o Boží záchraně z otroctví hříchu a smrti, kterou přinesl Boží Beránek Ježíš Kristus, obětovaný na kříži. Ježíš slavil tento hod s učedníky v předvečer svého ukřižování. Při něm (při tzv. poslední večeři) pověřil své učedníky, aby jedli chléb a pili víno na jeho památku. Zde má svůj původ svátost Večeře Páně.

© jizni-mesto.evangnet.cz (2000 - 2017)