Pohřeb s farářem
Pohřeb

Součástí lidského života jsou chvíle radosti, ale také chvíle zármutku a truchlení, chvíle setkání, ale také chvíle loučení. Úmrtí blízkého člověka je jednou z nejtěžších situací, která může člověka potkat. V takové chvíli je pro něho velikou pomocí solidarita a soucítění druhých lidí, jejich blízkost a pochopení. 

pohřeb - kostel Milíče z Kroměříže Svoji službu pro takovou chvíli nabízí pozůstalým i křesťanská církev: sdílením zármutku a obřadem posledního rozloučení, pohřbem. O tuto službu, pohřeb s farářem, u nás může požádat každý, kdo hledá duchovní pomoc a útěchu, bez ohledu na to, zda je nebo není členem naší církve nebo farnosti.  O službu při posledním rozloučení s blízkým člověkem můžete našeho faráře požádat i v případě, že sami nepatříte do žádné církve, chcete ale dát rozloučení spirituální obsah a základní křesťanskou podobu.

Pokud se rozhodnete požádat našeho faráře o službu při posledním rozloučení, kontaktujte ho (telefonicky na čísle  739 244 681), a to nejlépe ještě před tím, než termín pohřbu objednáte u pohřební služby. Farář Vám rád vyjde vstříc, ale má i další závazné termíny a povinnosti. Telefonicky s farářem domluvte datum a hodinu pohřbu a také osobní návštěvu, při které dojednáte další podrobnosti.

Rozloučení má obyčejně formu krátké pobožnosti, při které zazní čtení z Bible, krátká promluva, modlitba, vzpomínka na zesnulého, a jeho odevzdání do Božích rukou. Při rozloučení obvykle zní hudba nebo zpěv. Výběr hudby záleží na Vás, farář Vám ale rád pomůže. 

Rozloučení se může konat v obřadní síni, přímo na hřbitově (při pohřbu do hrobu) nebo v našem (či jiném) kostele. Kostel je pro tuto příležitost posledního rozloučení vhodnější než obřadní síň. Nabízí důstojné a současně dostatečně intimní prostředí. Výhodou proti obřadní síni, kde bývá několik pohřbů za sebou, je rovněž dostatek času jak na samotný smuteční obřad, tak na vyjádření soustrasti a rozhovory.

Loučení se zesnulým v kostele je možné udělat nad rakví, která se do kostela přiveze, je ovšem také možné udělat rozloučení nad urnou.

V případě, kdy vypravení pohřbu trvá delší dobu (třeba proto, že někteří členově rodiny žijí v zahraničí), je možné rozloučení udělat při vhodné příležitosti, třeba při ukládání urny, nebo při společném setkání rodiny.

Pokud se rozhodnete pro obřad rozloučení v našem kostele, můžete využít rovněž sál vedle kostela, kde je možné připravit občerstvení pro smuteční hosty.

Památku zesnulého můžete uctít také darem určeným pro kostel a farnost, jak při pohřbu samotném, tak při výroční vzpomínce.

Faráře můžete pozvat také ke vzpomínkové pobožnosti či bohoslužbám se vzpomínkou na zesnulého, například při výročí úmrtí nebo při jiné příležitosti jakol je připomínka významných narozenin. Taková pobožnost se může konat jak v kostele, tak na místě, kde je zesnulý pochován.

© jizni-mesto.evangnet.cz (2000 - 2018)