Svatba v kostele, svatba s farářem
Svatební slib

Příklady svatebních slibů pro církevní svatbu

Já (jméno), tě, (jméno), přijímám za svou manželku (za svého manžela) a v lásce se ti odevzdávám.

Slibuji před Bohem a přáteli zde shromážděnými, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost a že tě v ničem neopustím. Chci stát při tobě ve zdraví, ale i v nemoci, když budeme šťastni, ale i když nás potká neštěstí, když se nám povede dobře, ale i kdyby na nás dolehlo cokoli těžkého.

Slibuji, že budu usilovat, aby nás od sebe vnitřně ani vnějšně neodcizila ani práce a pracovní prostředí každého z nás, ani životní návyky či zlozvyky, ani vina jednoho či druhého z nás. Budu se proto snažit o hluboké porozumění, o stále nové odpuštění, o neustálou naději pro náš vzájemný vztah.

Chci prostě být za všech okolností tvým věrným manželem (tvou věrnou manželkou), a to do své nebo tvé smrti. Kéž v tom všem stojí Pán Bůh svou pomocí a svou ochranou při nás.

Příklad 2

Ženich: Milá (jméno), mám tě rád, přijímám tě jako dar od Pána Boha. Slibuji ti lásku, úctu a věrnost. Chci s tebou žít, pomáhat ti, stát při tobě a umět odpouštět. Chci s tebou usilovat o pravdu, spravedlnost a pokoj mezi lidmi. Chci s tebou nést všechno dobré i zlé až do smrti. Pán Bůh ať je s námi.

Nevěsta: Milý (jméno), mám tě ráda, přijímám tě jako dar od Pána Boha. Slibuji ti lásku, úctu a věrnost. Chci s tebou žít, pomáhat ti, stát při tobě a umět odpouštět. Chci s tebou usilovat o pravdu, spravedlnost a pokoj mezi lidmi. Chci s tebou nést všechno dobré i zlé až do smrti. Pán Bůh ať je s námi.

Příklad 3

Ženich: Já, (jméno), odevzdávám se tobě, (jméno), a přijímám tě za manželku. Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím, a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti. K tomu ať mi pomáhá Bůh. Amen.

Nevěsta: Já, (jméno), odevzdávám se tobě, (jméno), a přijímám tě za manžela. Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím, a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti. K tomu ať mi pomáhá Bůh. Amen.

Příklad 4

Ženich: Já,(jméno), si beru tebe, (jméno), abys byla mou ženou, kterou mám a budu mít od tohoto dne navždy; v dobrém i zlém, v bohatství i chudobě, v nemoci i ve zdraví, abych tě miloval a opatroval po celý zbytek našeho života podle svatého Božího práva. To zde slavnostně slibuji.

Nevěsta: Já, (jméno), si beru tebe, (jméno), abys byl mým mužem, kterého mám a budu mít od tohoto dne navždy; v dobrém i zlém, v bohatství i chudobě, v nemoci i ve zdraví, abych tě milovala a opatrovala po celý zbytek našeho života podle svatého Božího práva. To zde slavnostně slibuji.

Příklad 5 (podle knihy Rút 1,16b-17)

Kamkoli půjdeš, půjdu, kdekoli zůstaneš, zůstanu. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem. Ať se mnou Hospodin udělá, co chce! Rozdělí nás od sebe jen smrt.

Příklad 6 (snoubenci střídavě odpovídají na otázky kladené farářem)

(jméno), přijímáš (jméno) s vděčností a takovou, jaká je, jako dar a pomoc od Hospodina? Je-li tomu tak, odpověz prosím: Ano, přijímám.

(jméno), přijímáš (jméno) s vděčností a takového, jaký je, jako dar a pomoc od Hospodina? Je-li tomu tak, odpověz prosím: Ano, přijímám.

(jméno), slibuješ před Bohem a před těmito svědky, že své ženě zachováš lásku, úctu a věrnost, v dobrém i zlém, ve zdraví i v nemoci, ve všem, co vás v životě potká? Je-li tomu tak, odpověz prosím: Ano, slibuji.

(jméno), slibuješ před Bohem a před těmito svědky, že svému muži zachováš lásku, úctu a věrnost, v dobrém i zlém, ve zdraví i v nemoci, ve všem, co vás v životě potká? Je-li tomu tak, odpověz prosím: Ano, slibuji.

(jméno), chceš si v manželství uchovat snahu o porozumění a ochotu odpouštět? Je-li tomu tak, odpověz prosím: Ano, s pomocí Boží.

(jméno), chceš si v manželství uchovat snahu o porozumění a ochotu odpouštět? Je-li tomu tak, odpověz prosím: Ano, s pomocí Boží.

© jizni-mesto.evangnet.cz (2000 - 2021)