Kázání (Českobratrská církev evangelická Praha - Jižní Město) Audioarchiv kázání z našich bohoslužeb

V audioarchivu najdete záznamy kázání (otevřete je kliknutím na modrý odkaz).
Bohoslužby vysíláme živě na naší facebookové stránce, kde je videozáznam k dispozici i po skončení živého přenosu.

Zde si můžete poslechnout kázání z našich bohoslužeb. Srdečně Vás ale zveme - přijďte a slavte nedělní bohoslužby spolu s námi. Poslechnout si kázání je jen náhražka. Být u toho naživo je rozhodně lepší. Obecenství sboru se nedá nahradit internetem. Bylo by škoda, kdyby Vaše místo v kostele zůstalo prázdné. Něco moc důležitého by nám tu chybělo. A to - Vy. Těšíme se na Vás! :-)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nadpis xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx šedá: #9A9A9A ; oranžová: #FF9900 modrá:#0f1353 ; zelená:#228b22 ; modrá podT: #336699 ; červená: #FF0000 nebo i celých bohoslužeb (zelený odkaz)

Povolaný z milosti k důvěře a zaslíbení (Abraham)
Genesis 11,27-12,7 a Galatským 3,6–16.26–29 (5. 9. 2021)

... Důvěra znamená věřit v Boha a věřit Bohu. Důvěřovat znamená vydat se na cestu. Mít odvahu vyjít ze starého života, starých vazeb, z komfortní a zažité zóny života. Vzdát se staré identity a budovat si novou. Spolehnout se na prosté Boží slovo. Udělat krok do neznáma a nejista. ...


Ježíš je můj dobrý Pastýř
Lukáš 15,1-10 (27. 6. 2021)

... Naše radost začíná tím, že se sami necháme zachránit. A radujeme se ze své záchrany a společenství s dobrým Pastýřem. A s radostí pak zveme druhé k záchraně, zveme je mezi sebe – aby zde našli Krista. Kdo poznal záchranu a radost v Kristu, ten to s radostí sdílí s druhými. ...


© jizni-mesto.evangnet.cz (2000 - 2021)