Kázání (Českobratrská církev evangelická Praha - Jižní Město)
Rozvrh bohoslužeb 2016/2017
Dál přece nejdeme sami II

Datum

Neděle/svátek

Téma

Biblický text

Poznámky

Nedělka

Služba

4. září 15. Po Trojici Narození Samuele 1. Samuelova 1-2 BMV, VP
11. září 16. po Trojici Povolání a zavržení 1. Samuelova 2-3 BH
18. září 17. po Trojici Soud nad Izraelem a ztráta truhly 1. Samuelova 4-7 VG TZ,AB
25. září 18. po Trojici Saul se stává králem 1. Samuelova 8-12
2. října 19. po Trojici Díkůvzdání Židům 13,15-16 BMV, VP BH
9. října 20. po Trojici David pomazán za krále 1. Samuelova 16 VG VJ
16. října 21. po Trojici David a Goliáš 1. Samuelova 17 JG
23. října 22. po Trojici 70. let sboru (káže J. Ruml) Efezským 5 VP VG JG,MŠ
30. října 23. po Trojici Saul, Jónatan a David 1. Samuelova 18-20 MT
31. října Den reformace Sola fide Římanům 3,28 VP x x
6. listopadu 24. po Trojici Saul pronásleduje Davida 1. Samuelova 22-26 BMV PH
13. listopadu 25. po Trojici David získává království 2. Samuelova 1-5 VG MT
20. listopadu 26. po Trojici Davidův hřích a pokání 2. Samuelova 11-12 BH PH
23. listopadu Den modliteb a pokání Vyslyš mou modlitbu Žalm 102 x x
27. listopadu 1. advent David a Abšalóm 2. Samuelova 18-19 VP BH DD
4. prosince 2. advent Šalomounova moudrost a sláva 1. Královská 2-3+10 BMV VJ
11. prosince 3. advent Stavba a posvěcení chrámu 1. Královská 6+8 VG DD
18. prosince 4. advent Vánoční slavnost x JG
24. prosince Štědrý den Nezasloužený vánoční dar Lukáš 2 a Matouš 2 x PH
25. prosince Hod Boží vánoční Vánoce a srdcee Lukáš 2 a Matouš 2 VP BH PH
26. prosince Štěpána x x
31. prosince Starý rok Těšil nás Hospodin Izaiáš 66,13 x x
1. ledna Nový rok Dám vám nové srdce Ezechiel 36,26 VP x PH
6. ledna Zjevení Páně x x
8. ledna 1. po Zjevení Páně Království se rozděluje 1. Královská 11-12 BMV VG AM
15. ledna 2. po Zjevení Páně Prorok Eliáš - Kerít a Sarepta 1. Královská 16-17 PH
22. ledna 3. po Zjevení Páně Eliášův zápas na Karmelu 1. Královská 18 BH JG
29. ledna 4. po Zjevení Páně Eliáš na Chorébu 1. Královská 19 VG VJ
5. února Poslední po Zjevení Nábotova vinice a Achabůb konec 1. Královská 21 BMV VG PH
12. února Septuagesimae Uzdravení Námana Syrského 2. Královská 5,1-19 BH JG
19. února Sexagesimae Nechte pomstu Pánu 2. Královská 6 PH
26. února Estomihi Chizkijáš - důvěra proti chvástání 2. Kálovská 18-19 VG SB
1. března Popeleční středa V postu, žíněném rouchu a popelu Daniel 9,3-4 VP x x
5. března Invocavit (1. postní) Jóšijáš - král reformátor 2. Královská 22 BMV, VP VG JG
12. března Reminiscere (2.postní) Bůh od tebe čeká ovoce Izajáš 5
19. března Oculi (3. postní) Jeremjáš volá k pokání Jeremiáš 7 BH
26. března Laetare (4. postní) Jeremiáš ohlašuje soud Jeremiáš 36
2. dubna Judica (5. postní) Vyprávění o Jonášovi Jonáš 1-4 BMV VG
9. dubna Palmarum / Květná n. Ježíš vjíždí do Jeruzaléma Matouš 21 BH
13. dubna Zelený čtvrtek Sederová slavnost Exodus x x
14. dubna Velký pátek Pašije podle Matouše Matouš 26-27 VP x
15. dubna Bílá sobota Velikonoční vigilie Jan 20-21 x x
16. dubna Neděle vzkříšení Vstal z mrtvých Spasitel Lukáš 24 VP
23. dubna Quasimodogeniti Jób a otázka utrpení Jób 1-2.40 VG
30. dubna Misericordias Domini Ezechielovo vidění Ezechiel 36-37 BH
7. května Jubilate Judští mládenci v ohnivé peci Daniel 3 BMV
14. května Cantate Pohled k nebi vrací rozum Daniel 4 VG
21. května Rogate Věrnost v modlitbách Daniel 6 BH
25. května Nenebevstoupení Vstoupil na nebesa Skutky 1; Fp 2,5-11 x
28. května Exaudi Královna Ester Ester 1-4
4. června Svatodušní neděle Seslání Ducha svatého Skutky 2,1-41 BMV, VP VG
11. června Trojiční neděle Návrat ze zajetí a stavba chrámu Ezdráš 1-6, Nehemiáš 8 BH
18. června 1. po Trojici Obnova Jeruzaléma Nehemiáš 1-4
25. června 2. po Trojici Zaslíbení Mesiáše Izajáš 61 BMV, VP VG
© jizni-mesto.evangnet.cz (2000 - 2017)