Kázání (Českobratrská církev evangelická Praha - Jižní Město)
Rozvrh bohoslužeb 2017/2018
Dál přece nejdeme sami III
.

Datum

Neděle/svátek

Téma

Biblický text

Poznámky

Nedělka

Služba

3. září 12. Po Trojici Byli nazváni kristovci Skutky 11,26 PH
10. září 13. po Trojici Jan Křtitel a Ježíšův křest Marek 1,1-11 BMV, VP PH
17. září 14. po Trojici Povolání učedníků Marek 1,9-20
17. září 14. po Trojici Ježíš přináší pokoj Jan 14,23-31 EBO - 18.00
24. září 15. po Trojici Modlící se Ježíš Marek 1,35-39
1. října Díkůvzdání za úrodu Uzdravení ochrnutého Marek 2,1-12 BMV, VP
8. října 17. po Trojici Den odpočinku Marek 3,1-12
15. října 18. po Trojici Být s Ježíšem a nechat se poslat Marek 3,13-15
15. října 18. po Trojici Ekumenické bohoslužby EBO - 18.00
22. října 19. po Trojici Ježíšova rodina Marek 3,31-35
29. října 20. po Trojici O Božím království a zrnu Marek 4,1-34
5. listopadu 21. po Trojici Utišení bouře Marek 4,35-41 BMV
12. listopadu 22. po Trojici Nasycení pěti tisíc Marek 6,31-56
19. listopadu 23. po Trojici Víra kananejské ženy Marek 7,24-30 káže Bl. Hájek
19. listopadu 23. po Trojici Ekumenické bohoslužby EBO - 18.00
26. listopadu Neděle věčnosti Jairova dcera Marek 5,21-43
3. prosince 1. adventní neděle Za koho mne pokládáš Marek 8,27-38 BMV, VP
10. prosince 2. adventní neděle Proměnění na hoře Marek 9
17. prosince 3. adventní neděle Vánoční slavnost
17. prosince 3. adventní neděle Ekumenické bohoslužby EBO - 18.00
24. prosince 4. adventní neděle Podobenství o vinařích Marek 12,1-12 (9.30)
24. prosince Štědrý večer Narodil se vám Spasitel Lukáš 2 (16.00)
25. prosince Boží hod vánoční Přišel ná vykoupit Jan 1 VP
26. prosince Štěpána Bohoslužby se nekonají
31. prosince Silvestr Mějte se na pozoru Marek 13 (9.30)
31. prosince Silvestr Vážne i nevážně (17.00)
1. ledna Nový rok Tomu, kdo žízní, dám napít Zjevení 21,6 VP
7. ledna 1. po Zjevení Nerozlučitelnost manželství Marek 10,1-12
14. ledna 2. po Zjevení Bohatství a věčný život Marek 10,17-27
21. ledna Posl. po Zjevení Moc a sláva nebo služba? Marek 10,35-45
21. ledna Posl. po Zjevení Týden modliteb za jednotu Exodus 15,6 EBO - 18.00
28. ledna Septuagesimae Uzdravení slepce Bartimea Marek 10,46-52
4. února Sexagesimae Vyčištění chrámu Marek 11,15-18
11. února Estomihi Odpouštějte Marek 11,22-26
14. února Popeleční středa Pamatuj, že jsi prach
18. února Invocavit (1. postní) Neplodný fíkovník Marek 11,12-14.19-21
18. února Invocavit (1. postní) Ekumenické bohoslužby EBO - 18.00
25. února Reminiscere (2. p.) Pomazání Ježíše Marek 14,1-9
4. března Oculi (3. postní) Poslední večeře Marek 14,13-25
11. března Laetare (4. postní) Modlitba v Getsemane Marek 14,26-42
18. března Judica (5. postní) Jidášova a Petrova zrada Marek 14,10-72 (vybrané)
18. března Judica (5. postní) Ekumenické bohoslužby EBO - 18.00
25. března Palmarum / Květná Vjezd do Jeruzaléma Marek 11,1-11
29. března Zelený čtvrtek Sederová večeře (je nutné se přihlásit)
30. března Velký pátek Křížová cesta Marek 14,53-15,47
31. března Bílá sobota Vigílie
1. dubna Velikonoční neděle Vzkříšení Marek 16
8. dubna Quasimodogeniti Daň císaři Marek 12,13-17
15. dubna Misericordias Domini Vzkříšení je realita Marek 12,18-27
15. dubna Misericordias Domini Ekumenické bohoslužby EBO - 18.00
22. dubna Jubilate Největší přikázání Marek 12,28-34
29. dubna Cantate Vdova a její dar Bohu Marek 12,38-44
© jizni-mesto.evangnet.cz (2000 - 2018)