Kázání (Českobratrská církev evangelická Praha - Jižní Město)
Oblak svědků víry
Rozvrh bohoslužeb 2021/2022

Při nedělních bohoslužbách ve školním roce 2021/2022 nás bude provázet oblak svědků víry, od praotců Izraele po novozákonní svědky. Každou neděli nás osloví příběh některého z nich.

Datum

Neděle/svátek

Téma

Biblický text

Poznámky

Nedělka

Služba

5. září 14. po Trojici Abraham Gn 12 VP BH BH
12. září 15. po Trojici Izák Gn 24 BH
19. září 16. po Trojici Jákob Gn 32 AB
19. září 16. po Trojici Ekumenické bohoslužby
26. září 17. po Trojici Josef Gn 42 LK
3. října Díkůvzdání / Konfirmace VP
10. října 19. po Trojici Mojžíš Ex 17
17. října 20. po Trojici Jozue Joz 24
17. října 20. po Trojici Ekumenické bohoslužby
24. října 21. po Trojici Debora Sd 4-5
31. října Den reformace Gedeon Sd 6-7 VP
7. listopadu 23. po Trojici Samson Sd 13-16
14. listopadu Předposlední neděle Rut Rt 1-4
17. listopadu Den modliteb a pokání Neplodný fíkovník Lk 13,1-9
21. listopadu Neděle věčnosti Chana 1S 1
21. listopadu Neděle věčnosti Ekumenické bohoslužby
28. listopadu 1. advent Samuel 1S 4-7 VP
5. prosince 2. advent Saul 1S 15
12. prosince 3. advent David 1S 17
19. prosince 4. advent Vánoční divadlo
19. prosince 4. advent Ekumenické bohoslužby
22. prosince Vánoční bohoslužby Evangelické akademie Praha
24. prosince Štědrý den Narodil se vám Spasitel Vánoční evangelium
25. prosince 1. svátek vánoční Proč Ježíš Kristus přišel na svět 1Tm 1,15-16 VP
26. prosince 2. svátek vánoční Štěpán Sk 6-7
31. prosince Silvestr Buďte milosrdní jako Otec Lk 6,36
1. ledna Nový občanský rok Kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven J 6,37 VP
2. ledna 1. po Vánocích Šalomoun 1Kr 3
6. ledna Zjevení Páně
9. ledna 1. po Zjevení Páně Eliáš 1Kr 17
16. ledna 2. po Zjevení Páně Elíša 2Kr 6
16. ledna 2. po Zjevení Páně Ekumenické bohoslužby
23. ledna 3. po Zjevení Páně Izajáš Iz 6
30. ledna 4. po Zjevení Páně Jeremiáš Jr 15
6. února Poslední po Zjevení Ezechiel Ez 37
13. února Septuagaesimae Daniel Da 6
13. února Septuagaesimae Daniel Da 6
20. února Sexagesimae Ester Est 6 VP
20. února Sexagesimae Ekumenické bohoslužby
27. února Estomihi Job Jb 42
2. března Popeleční středa Pamatuj, že jsi prach Gn 2,7 VP
6. března Invocavit (1. postní) Jonáš Jon 1-4 VP
13. března Reminiscere (2. postní) Jan Křtitel Lk 3,1-20
20. března Oculi (3. postní) Hříšná žena Lk 7,36-8,3
20. března Oculi (3. postní) Ekumenické bohoslužby
27. března Laetare (4. postní) Nikodém J 3,1-21
3. dubna Judica (5. postní) Filip a Natanael J 1,35-51
10. dubna Palmarum / Květná n. Petr Mt 16,13-23
13. dubna Velikonoční bohoslužby Evangelické akademie Praha
14. dubna Zelený čtvrtek Sederová slavnost Ex / J 13,1-15
15. dubna Velký pátek Pašijní bohoslužby Matouš 26-27 VP
16. dubna Velikonoční sobota Velikonoční vigilie
17. dubna Velikonoční neděle Vzkříšení VP
17. dubna Velikonoční neděle Ekumenické bohoslužby
24. dubna Quasimodogeniti Matouš Mt 9,9-13
1. května Misericordias Domini Kananejská žena Mt 15,21-28
8. května Jubilate Lazar
15. května Cantate Pavel Sk 9
15. května Cantate Ekumenické bohoslužby
22. května Rogate Onezim
26. května Nanebevstoupení VP
29. května Exaudi Démas 2Tm 4,10
5. června Letnice Naplnění Duchem svatým Sk 2 VP
12. června Trojiční Timoteus Fp 2,4-5
19. června 1. po Trojici Lydie Sk 16,1-15
19. června 1. po Trojici Ekumenické bohoslužby
26. června 2. po Trojici Oblak svědků víry Žd 12,1-3 VP
3. července 3. po Trojici
10. července 4. po Trojici
17. července 5. po Trojici
24. července 6. po Trojici
31. července 7. po Trojici
7. srpna 8. po Trojici
14. srpna 9. po Trojici
21. srpna 10. po Trojici
28. srpna 11. po Trojici
© jizni-mesto.evangnet.cz (2000 - 2021)