Kázání (Českobratrská církev evangelická Praha - Jižní Město) Denně k tobě volám

Každý den jeden žalm. Srdečně vás k tomu zveme. Čtěte žalmy, přemýšlejte nad nimi s otevřeným srdcem - a modlete se jejich slovy. Žalmy obsahují slova chvály a díkůvzdání, ale také slova nářků, kterými můžeme i my Bohu vypovědět a předložit svoji nouzi a bolest, obavy a nejistotu. A přijmout od něho ujištění, že je s námi, nově vyjádřit svoji důvěru v něho, svoji chválu a dík.

Naše malé žalmové pobožnosti začínají a končí hudbou - melodiemi žalmů z ženevského žaltáře, hranými na dobové nástroje.
V Evangelickém zpěvníku máme celý Ženevský žaltář s českými texty, písně 1-150.

Po úvodní hudbě následuje čtení žalmu. Můžete jen poslouchat nebo se přidat. Nebo si slova žalmu napřed poslechnout a pak si je ještě jednou sami přečíst. Na čtení žalmu navazuje krátké zamyšlení - jako podnět k dalšímu přemýšlení. Zamyšlení k žalmům jsou z knihy Ulricha Parzanyho: Denně k tobě volám. Na konci každého zamyšlení je modlitba.

V předmluvě ke své kníže Parzany říká: "K napsání této knihy mne přivedlo přání, aby si co nejvíce lidí - nejraději denně - četlo žalmy a modlilo se je. Název Denně k tobě volám vychází z žalmu 86,3 a 88,10. Tuto možná tři tisíce let starou modlitební větu nemáme uctivě obdivovat jako nějaký muzejní exponát. Když se jí člověk modlí dnes, stane se začátkem cesty poznání, která vede k nezměrnému bohatství a nadějným možnostem, ale také k hlubokým propastem a bolestným zkouškám odolnosti. (...) Následující krátké výklady ke každému žalmu jsou myšleny jako "jednohubky". V žádném případě nemají nahradit to, že žalmy budeme číst a modlit se jejich slovy."

Začínáme 30. března 2020. Každý den v 8 hodin ráno na facebooku buď živě nebo v novém příspěvku. Přidat se k pobožnosti ale můžete i v jinou denní dobu, přes den, nebo večer.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nadpis xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx šedá: #9A9A9A oranžová: #FF9900 modrá:#0f1353 modrá podT: #336699

Úvod do žalmů (předmluva ke knize Denně k tobě volám)    

Žalm 55 - Jak se zbavit starostí?    
Žalm 56 - Bůh se staví proti nouzi    
Žalm 57 - Kdo koho budí?    
Žalm 58 - Bůh je pořád soudcem země    
Žalm 59 - Kdo se prosadí?    
Žalm 60 - Je Bůh s námi?    
Žalm 61 - Útočiště a důvěra    
Žalm 62 - Skála uprosřed příboje    
Žalm 63 - Co je celý člověk?    
Žalm 64 - Neustále napadaný    
Žalm 65 - Radot na východě i na západě    
Žalm 66 - Je co vyprávět    
Žalm 67 - Rozdávat přijaté požehnání    
Žalm 68 - Ve víru Božího vítězství    
Žalm 69 - Až po krk ve vodě    
Žalm 70 - Když pomoc přijde příliš pozdě    
Žalm 71 - Bída a šance stáří    
Žalm 72 - Kvetoucí krajina    
Žalm 73 - To musíme přestát!    
Žalm 74 - Ruce z kapes    
Žalm 75 - Modlitba je rozhovor s Bohem    
Žalm 76 - Jak známý je Bůh?    
Žalm 77 - Nejen pro bezesné noci    
Žalm 78 - Učit se z dějin    
Žalm 79 - Zlé důsledky    
Žalm 80 - Jediná skutečná záchrana    
Žalm 81 - Otevři pusu!    
Žalm 82 - Bůh svrhává tyrany    
Žalm 83 - Smrtelné ticho    
Žalm 84 - Bůh dává zdola    
Žalm 85 - Když si spravedlnost s pokojem dají políbení    
Žalm 86 - Proč smíme prosit    
Žalm 87 - Jeruzalém, hlavní město světa    
Žalm 88 - Křičet radostí    
Žalm 89 - To je jisté!    
Žalm 90 - Jak zmoudřet    
Žalm 91 - Když ďábel cituje Bibli    
Žalm 92 - To chci zažít    
Žalm 93 - Mluvit o Bohu nebo s Bohem    
Žalm 94 - Bůh prosazuje právo    
Žalm 95 - Jak mluví DUch svatý    
Žalm 96 - Misie vyrůstá z chvály Boha    
Žalm 97 - Bůh proti bůžkům    
Žalm 98 - Jakou píseň zpíváme?    
Žalm 99 - Bůh miluje právo    
Žalm 100 - Radostný kravál pro Boha    
Žalm 101 - Nejenom pro vedoucí pracovníky    
Žalm 102 - Z pomíjivosti do věčného života    
Žalm 103 - Korunovace neznámého    
Žalm 104 - Je možné poznat Boha ve stvoření?    
Žalm 105 - Učit se chválit z dějin    
Žalm 106 - Zahanbující velkorysot    
Žalm 107 - Zaviněně nebo nezaviněně v nouzi    
Žalm 108 - Házání bot    
Žalm 109 - Ty žehnej    
Žalm 110 - O kom David mluví?    
Žalm 111 - Zkoumat, radovat se, nezapomínat    
Žalm 112 - Srdečně blahopřeji!    
Žalm 113 - Univerzální hit    
Žalm 114 - Když hory pokakují    
Žalm 115 - Důvěřovat Bohu nebo modlám    
Žalm 116 - Víra je vztah lásky    
Žalm 117 - Globální dosah    
Žalm 118 - Ježíšova píseň    
Žalm 119-1 - Hláskovat zdařilý život    
Žalm 119-2 - Tvrdé zkoušky    
Žalm 119-3 - Velká kořist    
Žalm 120 - Křik o pomoc s dopředu vyjádřenou důvěrou    
Žalm 121 - Hlavu vzhůru!    
Žalm 122 - Radost z pozvání na bohoslužby    
Žalm 123 - Dívat se Bohu na prsty?    
Žalm 124 - Kdyby tady nebyl Bůh    
Žalm 125 - Abychom neztratili trpělivost    
Žalm 126 - Dobrá setba a bohatá žeň    
Žalm 127 - Naše skutky a Boží království    
Žalm 128 - Jak se vede?    
Žalm 129 - Dostaň to všechno ze sebe    
Žalm 130 - Zasypaný pod troskami    
Žalm 131 - Dolů z podstavce    
Žalm 132 - Tajné společenství    
Žalm 133 - Jednota není samoúčel    
Žalm 134 - Noční hlídka    
Žalm 135 - Udělal to doopravdy Bůh?    
Žalm 136 - Spousta sloupů nese dlouhý most    
Žalm 137 - Co je moje největší radost?    
Žalm 138 - Bůh to nevzdává    
Žalm 139 - Jsem "někdo"!    
Žalm 140 - Modlitba proti mobbingu    
Žalm 141 - Odvrácení a přiklonění    
Žalm 142 - Viděno zvnějšku a zevnitř    
Žalm 143 - Dát si rozběh v minulosti    
Žalm 144 - Model Mesiáše    
Žalm 145 - Mnemotechnická pomůcka    
Žalm 146 - Realistické evangelium    
Žalm 147 - Samé protiklady    
Žalm 148 - To je ale pěvecký sbor!    
Žalm 149 - Kdo jsou svatí?    
Žalm 150 - Všichni se připojte!    
Žalm 1 - Jako řev lvů    
Žalm 2 - Hlaholivý Boží smích    
Žalm 3 - Jak nás Bůh chrání    
Žalm 4 - Chápat zpětně, žít směrek dopředu    
Žalm 5 - Ostrý řez    
Žalm 6 - Dokonce i mrtví chválí Boha    
Žalm 7 - Musíme Boha probudit?    
Žalm 8 - Podivuhodní, důležití drobečkové    
Žalm 9 - Datum, které se nezapomíná    
Žalm 10 - Jako by Boha nebylo    
Žalm 11 - Utéct nebo vytrvat?    
Žalm 12 - Co si sami nemůžeme říci    
Žalm 13 - Jak dlouho ještě?    
Žalm 14 - Velmi příkře    
Žalm 15 - Bez šance?    
Žalm 16 - Záleží na správném rádci    
Žalm 17 - Vynadívat se do sytosti    
Žalm 18 - Koho si Bůh oblíbil?    
Žalm 19 - Modloslužba nebo vzývání Boha?    
Žalm 20 - Nejlepší obhájce    
Žalm 21 - Královská výsost    
Žalm 22 - Podivuhodné Boží tajemství    
Žalm 23 - Skvěle zaopatřen    
Žalm 24 - Jasné vlastnické vztahy    
Žalm 25 - Učíme se po celý život    
Žalm 26 - Pomlouvaný a šikanovaný    
Žalm 27 - Moje heslo    
Žalm 28 - Smrtelné mlčení    
Žalm 29 - Docela jiný tón    
Žalm 30 - Chybné hodnocení!    
Žalm 31 - Ukryt v bezpečí    
Žalm 32 - Vina nebo pocit viny?    
Žalm 33 - Slovo, které platí    
Žalm 34 - Zářit radostí    
Žalm 35 - Protijed    
Žalm 36 - Přetékající pramen života    
Žalm 37 - ABC důvěry v Boha    
Žalm 38 - Odhodit břemeno    
Žalm 39 - Klamná jistota    
Žalm 40 - Nenechat si zavřít ústa!    
Žalm 41 - Milosrdenství nebo pohodlnost    
Žalm 42 - Prahnout po životě    
Žalm 43 - Pokračování    
Žalm 44 - Tenkrát ano, ale dnes?    
Žalm 45 - Královská nádhera    
Žalm 46 - Hrad přepevný jest Pán Bůh náš    
Žalm 47 - Celosvětový aplaus    
Žalm 48 - Boží hlavní město    
Žalm 49 - Opravdová moudrost    
Žalm 50 - Natažená ruka víry    
Žalm 51 - Můžeme začít znovu    
Žalm 52 - Kdo se směje naposled    
Žalm 53 - Smutné opakování    
Žalm 54 - Silné jméno    
© jizni-mesto.evangnet.cz (2000 - 2020)