Kázání (Českobratrská církev evangelická Praha - Jižní Město) Denně k tobě volám

Každý den jeden žalm. Srdečně vás k tomu zveme. Čtěte žalmy, přemýšlejte nad nimi s otevřeným srdcem - a modlete se jejich slovy. Žalmy obsahují slova chvály a díkůvzdání, ale také slova nářků, kterými můžeme i my Bohu vypovědět a předložit svoji nouzi a bolest, obavy a nejistotu. A přijmout od něho ujištění, že je s námi, nově vyjádřit svoji důvěru v něho, svoji chválu a dík.

Naše malé žalmové pobožnosti začínají a končí hudbou - melodiemi žalmů z ženevského žaltáře, hranými na dobové nástroje.
V Evangelickém zpěvníku máme celý Ženevský žaltář s českými texty, písně 1-150.

Po úvodní hudbě následuje čtení žalmu. Můžete jen poslouchat nebo se přidat. Nebo si slova žalmu napřed poslechnout a pak si je ještě jednou sami přečíst. Na čtení žalmu navazuje krátké zamyšlení - jako podnět k dalšímu přemýšlení. Zamyšlení k žalmům jsou z knihy Ulricha Parzanyho: Denně k tobě volám. Po zamyšlení následuje modlitba, na kterou můžete navázat svou vlastní modlitbou.

V předmluvě ke své kníže Parzany říká: "K napsání této knihy mne přivedlo přání, aby si co nejvíce lidí - nejraději denně - četlo žalmy a modlilo se je. Název Denně k tobě volám vychází z žalmu 86,3 a 88,10. Tuto možná tři tisíce let starou modlitební větu nemáme uctivě obdivovat jako nějaký muzejní exponát. Když se jí člověk modlí dnes, stane se začátkem cesty poznání, která vede k nezměrnému bohatství a nadějným možnostem, ale také k hlubokým propastem a bolestným zkouškám odolnosti. (...) Následující krátké výklady ke každému žalmu jsou myšleny jako "jednohubky". V žádném případě nemají nahradit to, že žalmy budeme číst a modlit se jejich slovy."


Záznam celé série žalmových pobožností, které jsme vysílali od 30. března do 28. srpna 2020, najdete na soundcloudu Českobratrké církve evangelické: soundcloud.com/ecirkev

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nadpis xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx šedá: #9A9A9A oranžová: #FF9900 modrá:#0f1353 modrá podT: #336699

+ + + + + + + + + + + + + + + + + Úvod do žalmů (předmluva ke knize Denně k tobě volám)
Žalm 1 - Jako řev lvů
Žalm 2 - Hlaholivý Boží smích
Žalm 3 - Jak nás Bůh chrání
Žalm 4 - Chápat zpětně, žít směrem dopředu
Žalm 5 - Ostrý řez
Žalm 6 - Dokonce i mrtví chválí Boha
Žalm 7 - Musíme Boha probudit?
Žalm 8 - Podivuhodní, důležití drobečkové
Žalm 9 - Datum, které se nezapomíná
Žalm 10 - Jako by Boha nebylo
Žalm 11 - Utéct nebo vytrvat?
Žalm 12 - Co si sami nemůžeme říci
Žalm 13 - Jak dlouho ještě?
Žalm 14 - Velmi příkře
Žalm 15 - Bez šance?
Žalm 16 - Záleží na správném rádci
Žalm 17 - Vynadívat se do sytosti
Žalm 18 - Koho si Bůh oblíbil?
Žalm 19 - Modloslužba nebo vzývání Boha?
Žalm 20 - Nejlepší obhájce
Žalm 21 - Královská výsost
Žalm 22 - Podivuhodné Boží tajemství
Žalm 23 - Skvěle zaopatřen
Žalm 24 - Jasné vlastnické vztahy
Žalm 25 - Učíme se po celý život
Žalm 26 - Pomlouvaný a šikanovaný
Žalm 27 - Moje heslo
Žalm 28 - Smrtelné mlčení
Žalm 29 - Docela jiný tón
Žalm 30 - Chybné hodnocení!
Žalm 31 - Ukryt v bezpečí
Žalm 32 - Vina nebo pocit viny?
Žalm 33 - Slovo, které platí
Žalm 34 - Zářit radostí
Žalm 35 - Protijed
Žalm 36 - Přetékající pramen života
Žalm 37 - ABC důvěry v Boha
Žalm 38 - Odhodit břemeno
Žalm 39 - Klamná jistota
Žalm 40 - Nenechat si zavřít ústa!
Žalm 41 - Milosrdenství nebo pohodlnost
Žalm 42 - Prahnout po životě
Žalm 43 - Pokračování
Žalm 44 - Tenkrát ano, ale dnes?
Žalm 45 - Královská nádhera
Žalm 46 - Hrad přepevný jest Pán Bůh náš
Žalm 47 - Celosvětový aplaus
Žalm 48 - Boží hlavní město
Žalm 49 - Opravdová moudrost
Žalm 50 - Natažená ruka víry
Žalm 51 - Můžeme začít znovu
Žalm 52 - Kdo se směje naposled
Žalm 53 - Smutné opakování
Žalm 54 - Silné jméno
Žalm 55 - Jak se zbavit starostí?
Žalm 56 - Bůh se staví proti nouzi
Žalm 57 - Kdo koho budí?
Žalm 58 - Bůh je pořád soudcem země
Žalm 59 - Kdo se prosadí?
Žalm 60 - Je Bůh s námi?
Žalm 61 - Útočiště a důvěra
Žalm 62 - Skála uprostřed příboje
Žalm 63 - Co je celý člověk?
Žalm 64 - Neustále napadaný
Žalm 65 - Radost na východě i na západě
Žalm 66 - Je co vyprávět
Žalm 67 - Rozdávat přijaté požehnání
Žalm 68 - Ve víru Božího vítězství
Žalm 69 - Až po krk ve vodě
Žalm 70 - Když pomoc přijde příliš pozdě
Žalm 71 - Bída a šance stáří
Žalm 72 - Kvetoucí krajina
Žalm 73 - To musíme přestát!
Žalm 74 - Ruce z kapes!
Žalm 75 - Modlitba je rozhovor s Bohem
Žalm 76 - Jak známý je Bůh?
Žalm 77 - Nejen pro bezesné noci
Žalm 78 - Učit se z dějin
Žalm 79 - Zlé důsledky
Žalm 80 - Jediná skutečná záchrana
Žalm 81 - Otevři pusu!
Žalm 82 - Bůh svrhává tyrany
Žalm 83 - Smrtelné ticho
Žalm 84 - Bůh dává zdola
Žalm 85 - Když si spravedlnost s pokojem dají políbení
Žalm 86 - Proč smíme prosit
Žalm 87 - Jeruzalém, hlavní město světa
Žalm 88 - Křičet radostí
Žalm 89 - To je jisté!
Žalm 90 - Jak zmoudřet
Žalm 91 - Když ďábel cituje Bibli
Žalm 92 - To chci zažít
Žalm 93 - Mluvit o Bohu nebo s Bohem
Žalm 94 - Bůh prosazuje právo
Žalm 95 - Jak mluví Duch svatý
Žalm 96 - Misie vyrůstá z chvály Boha
Žalm 97 - Bůh proti bůžkům
Žalm 98 - Jakou píseň zpíváme?
Žalm 99 - Bůh miluje právo
Žalm 100 - Radostný kravál pro Boha
Žalm 101 - Nejenom pro vedoucí pracovníky
Žalm 102 - Z pomíjivosti do věčného života
Žalm 103 - Korunovace neznámého
Žalm 104 - Je možné poznat Boha ve stvoření?
Žalm 105 - Učit se chválit z dějin
Žalm 106 - Zahanbující velkorysost
Žalm 107 - Zaviněně nebo nezaviněně v nouzi
Žalm 108 - Házení bot
Žalm 109 - Ty žehnej
Žalm 110 - O kom David mluví?
Žalm 111 - Zkoumat, radovat se, nezapomínat
Žalm 112 - Srdečně blahopřeji!
Žalm 113 - Univerzální hit
Žalm 114 - Když hory poskakují
Žalm 115 - Důvěřovat Bohu nebo modlám
Žalm 116 - Víra je vztah lásky
Žalm 117 - Celosvětový dosah
Žalm 118 - Ježíšova píseň
Žalm 119-1 - Hláskovat zdařilý život
Žalm 119-2 - Tvrdé zkoušky
Žalm 119-3 - Velká kořist
Žalm 120 - Křik o pomoc s dopředu vyjádřenou důvěrou
Žalm 121 - Hlavu vzhůru!
Žalm 122 - Radost z pozvání na bohoslužby
Žalm 123 - Dívat se Bohu na prsty?
Žalm 124 - Kdyby tady nebyl Bůh
Žalm 125 - Abychom neztratili trpělivost
Žalm 126 - Dobrá setba a bohatá žeň
Žalm 127 - Naše skutky a Boží konání
Žalm 128 - Jak se vede?
Žalm 129 - Dostaň to všechno ze sebe
Žalm 130 - Zasypaný pod troskami
Žalm 131 - Dolů z podstavce
Žalm 132 - Tajné společenství
Žalm 133 - Jednota není samoúčel
Žalm 134 - Noční hlídka
Žalm 135 - Udělal to doopravdy Bůh?
Žalm 136 - Spousta sloupů nese dlouhý most
Žalm 137 - Co je moje největší radost?
Žalm 138 - Bůh to nevzdává
Žalm 139 - Jsem "někdo"!
Žalm 140 - Modlitba proti mobbingu
Žalm 141 - Odvrácení a přiklonění
Žalm 142 - Viděno zvnějšku a zevnitř
Žalm 143 - Dát si rozběh v minulosti
Žalm 144 - Model Mesiáše
Žalm 145 - Mnemotechnická pomůcka
Žalm 146 - Realistické evangelium
Žalm 147 - Samé protiklady
Žalm 148 - To je ale pěvecký sbor!
Žalm 149 - Kdo jsou svatí?
Žalm 150 - Všichni se připojte!
© jizni-mesto.evangnet.cz (2000 - 2021)