Co kdyby?

Co kdyby 
    si Bůh nemohl dnes udělat čas na to, aby nám požehnal, 
    protože jsme si my nemohli udělat včera čas na to, abychom mu poděkovali?

Co kdyby    
    se Bůh rozhodl, že nás zítra nepovede, protože jsme ho včera nenásledovali?

Co kdybychom 
    už nikdy rozkvétat květinu, protože jsme žehrali, když Bůh poslal déšť?

Co kdyby 
    s námi Bůh dnes nešel, protože jsme v dnešku nepoznali jeho den?

Co kdyby 
    nám Bůh zítra vzal Bibli, protože jsme ji dnes nečetli?

Co kdyby
    Bůh odňal svoje slovo, protože jsme nenaslouchali jeho poslům?

Co kdyby 
    Bůh neposlal svého jediného Syna,
    protože by chtěl, abychom byli připraveni zaplatit za svůj hřích?

Co kdyby 
    byly dveře do kostela zavřené, protože jsme neotevřeli dveře svého srdce?

Co kdyby 
    nás Bůh přestal milovat a starat se o nás, protože jsme zklamali v lásce a péči o druhé?

Co kdyby 
    nám Bůh nechtěl dnes naslouchat, protože my jsme ho nechtěli poslouchat včera?

Co kdyby 
    Bůh odpověděl na naše modlitby způsobem, jakým my odpovídáme na jeho volání do služby?

Co kdyby 
    Bůh naplňoval naše potřeby způsobem, jakým mu vydáváme své životy?

 

© jizni-mesto.evangnet.cz (2000 - 2021)