Nabídka k "sňatku"

Milý Bože, ptám se tě nyní, zda se chceš stát mým Bohem. Musím ovšem trvat na několika podmínkách. 

1. Přeji si, abys pochopil, že mám raději sebe než tebe. Doufám, že chápeš také to, že pro mne moc znamená moje rodina a moji přátelé. Znám je totiž mnohem déle než tebe. V závažných případech budu mít určité lidi raději než tebe. 

2. Pokud jde o problémy a pokud budu mít nějaká přání, pokusím se napřed jít na to vlastním rozumem. Teprve když si nebudu vědět rady, požádám o pomoc tebe. 

3. Prosím, abys pochopil, že mi umožníš, bez ohledu na svá přikázání, pracovat v mé firmě a věnovat se mým úkolům. Tvoje zákony mě nesmí omezovat. Chci zůstat svobodným a volným člověkem. 

4. Vyhrazuji si právo disponovat se svým časem podle svého. Jsem velmi zaměstnaný člověk a nemůžeš proto očekávat, že s tebou budu trávit více času než několik minut denně. Na prvním místě je moje firma, pak rodina, pak moje hobby a pak ty. 

5. Něco o majetku. Pochop, že to všechno patří mně. Vydělal jsem si to svou prací. Velmi na tom lpím. Neměj proto žádné zvláštní požadavky na moje peníze. Čas od času přispěji na chudé lidi nebo na nějaký dobrý účel. Tak to postačí, nebo ne? 

6. Chápej, že špatně snáším utrpení a chudobu druhých lidí. Neočekávej proto ode mne, že se budu starat o všechno a o každého. Mám co dělat se svými vlastními bolístkami. Kdyby mi už nedovedl pomoci lékař ani psycholog, požádám tě o malý zázrak, možná o nějaké uzdravení nebo o výhru v loterii. 

7. Ty toho pro mne můžeš hodně udělat. Předávám ti odpovědnost za své blaho, za svoji duchovní spásu, za ochranu v silničním provozu a podobně. Moje modlitby ale budou zpravidla jenom krátké. Myslím si, že úplně stačí hluboký povzdech. 

8. Zvláště tě prosím o to, abys mě po dlouhém životě ve zdraví připravil lehkou smrt. Očekávám, že pro mne máš připraven nebeský příbytek. Někdy si myslím, že už bych tam chtěl být. Ale toto poslední rozhodnutí nechci zatím uspěchat.  

Podle: "Heiratsantrag: Willst du meine Frau werden? Willst du mein Gott werden?", in: Morris Venden: Modern Parables. Pacific Press Publishing Ass., 1994. (c) 2001 - www.junge-christen.de Rozmnožování a rozšiřování je velmi žádoucí.
© jizni-mesto.evangnet.cz (2000 - 2021)