Dokud se zpívá (o čem zpívají bibličtí svědkové)
Bohoslužby a kázání 2008/2009, nejen o písních v Bibli 
Kázání (Českobratrská církev evangelická Praha - Jižní Město)

Téma

Biblický text

Datum

Stah
Hospodinu chci zpívat Exodus 15 7.9.2008 [O]
Ukazatel cesty ke svobodě Exodus 20 14.09.2008 [O]
Písnička o Božím požehnání Numeri 6,22-27 21.09.2008 [O]
Písnička o Boží jedinečnosti Deuteronomium 6,4-9 28.9.2008 [O]
Dává dostatek a ještě zbývá pro dobré dílo 2. Korintským 9,8 5.10.2008 [O]
Jerišské manévry Jozue 6 12.10.2008 [O]
Debořina píseň Soudců 4-5 19.10.2008 [O]
Chanina modlitba a píseň 1. Samuelova 1-2 26.10.2008 [O]
Druhá sloka (David a Goliáš) 1. Samuelova 17 2.11.2008 [O]
Našel posilu v Hospodinu 1. Samuelova 18-23 9.11.2008 [O]
Nejhorší je zůstat ležet (Davidův hřích) 2. Samuelova 11-12 23.11.2008 [O]
Boží znamení proti strachu - Immanuel Izaiáš 7 30.11.2008 [O]
Výhonek - Bůh nezná bezvýchodné situace Izaiáš 11,1-5 7.12.2008 [O]
Mesiáš přinese pokoj Izaiáš 11,1-9 14.12.2008 [O]
Vánoční čtení a zpívání Lukáš 1-2, Matouš 1-2 21.12.2008 [O]
Zjevil jsi to maličkým Matouš 11,25-26 24.12.2008 [O]
Kázání ze samých jmen Matouš 1,1-21 25.12.2008 [O]
Nemožné u lidí je u Boha možné Lukáš 18,27 1.1.2009 [O]
Bůh udělal vše, co mohl (Píseň o vinici) Izaiáš 5 4.1.2009 [O]
Chrám, chrám, chrám Jeremiáš 7,1-11 11.1.2009 [O]
Chvála prorokovy skleslosti Jeremiáš 20,7-11 18.1.2009 [O]
Naděje uprostřed zpustošení Pláč 3 25.1.2009 [O]
Nechejte se orazit Božím razidlem Pláč 3 1.2.2009 [O]
První evangelium Žalm 22 1.2.2009 [O]
Stvořitel, Vykupitel, Majitel Izaiáš 43 8.2.2009 [O]
Písnička o tom, že nás stvořil Bůh Genesis 1-2 15.2.2009 [O]
Když změnil – až změní – když mění Žalm 126  22.2.2009 [O]
Zpívali chválu u oltáře na troskách Ezdráš 3 1.3.2009 [O]
Písnička v andělštině Lukáš 1,14 8.3.2009 [O]
Slovo se stalo tělem Jan 1,14 22.3.2009 [O]
Mariino Magnificat Lukáš 1,26-56 29.3.2009 [O]
Pašije podle Lukáše Lukáš 22-23 10.4.2009 [O]
Vzkříšení Matouš 28,9-17 12.4.2009 [O]
Kde máš zuby, zubatá.doc 1. Korintským 15 19.4.2009 [O]
Zavolal je, přistoupil k nim a poslal je Matouš 28,18-20 26.4.2009 [O]
Zpívejte Hospodinu píseň novou Žalm 98 10.5.2009 [O]
Nepostradatelná, bezmezná, nepomíjející 1. Korintským 13 17.5.2009 [O]
Ponížil se a byl povýšen a vládne Filipským 2,5-11 24.5.2009 [O]
Kdo se dají vést Božím Duchem, jsou Boží děti Římanům 8,1-17 31.5.2009 [O]
Beránek odkrývá pečeti budoucnosti Zjevení 5,1-14 7.6.2009 [O]
Jméno na čelech Zjevení  22,3-4 14.6.2009 [O]
Pojďme, zaplesejte Hospodinu Žalm 95 21.6.2009 [O]
Blaze chudým v duchu Matouš 5,3 28.6.2009 [O]
Blaze těm, kdo pláčou Matouš 5,4 5.7.2009 [O]
Blaze tichým Matouš 5,5 12.7.2009 [O]
Blaze těm, kdo hladovějí a žízní Matouš 5,6 19.7.2009 [O]
Blaze milosrdným Matouš 5,7 26.7.2009 [O]
Blaze těm, kdo mají čisté srdce Matouš 5,8 9.8.2009 [O]
Blaze těm, kdo působí pokoj Matouš 5,9 16.8.2009 [O]
Blaze těm, kdo jsou pronásledováni Matouš 5,10 23.8.2009 [O]
Blahoslavenství a antiblahoslavenství Matouš 5,1-10 30.8.2009 [O]
© jizni-mesto.evangnet.cz (2000 - 2021)