Pozvání na cestu I (od stvoření k praotcům, od exodu k době soudců) 
Bohoslužby a kázání 2009/2010
Kázání (Českobratrská církev evangelická Praha - Jižní Město)

Téma

Biblický text

Datum

Stah

To je zázrak (BMV) Genesis 1-2 a Žalm 104 6.9.2009 [O]
Noe našel u Hospodina milost Genesis 6-9 27.9.2009 [O]
Suma všeho (Konfirmace 2009) Kazatel 12,13-14 4.10.2009 [O]
Život podle Božích zaslíbení (Abraham) Genesis 12 11.10.2009 [O]
Co si zvolit (Abraham a Lot) Genesis 13-14 18.10.2009 [O]
Boží zaslíbení platí Genesis 15-18  25.10.2009 [O]
Soud nad Sodomou Genesis 18-19 1.11.2009 [O]
Abrahamova zkouška Genesis 22 8.11.2009 [O]
Ezau prodává prvorozenství Genesis 25 29.11.2009 [O]
Jákob na útěku Genesis 28 6.12.2009 [O]
Boží tvář Genesis 32-33 13.12.2009 [O]
A to světlo ve tmě svítí (štědrovečerní) Jan 1,5 24.12.2009 [O]
Klaněli se a přinesli dary Matouš 2,1-12 25.12.2009 [O]
Josef a bratři Genesis 37 27.12.2009 [O]
Nebojte se, důvěřujte mi Jan 14,1 1.1.2010 [O]
Josef a Potífarka Genesis 39 3.1.2010 [O]
Josef a bratři - odpuštění Genesis 45 10.1.2010 [O]
Narození Mojžíše Exodus 1-2 17.1.2010 [O]
Mojřížovy výmluvy Exodus 3-4 24.1.2010 [O]
Ani pazneht  Exodus 4-10  31.1.2010 [O]
Na břehu Rudého moře Exodus 14-15 14.2.2010 [O]
Mana je znamení (BMV) Exodus 16 21.2.2010 [O]
Boj s Amálekem Exodus 17 21.2.2010 [O]
Velká listina svobody Exodus 20 28.2.2010 [O]
Před cílem Numeri 13-14 14.3.2010 [O]
Bronzový had (BMV) Numeri 21 21.3.2010 [O]
To jste nemohli jedinou hodinu bdít se mnou Matouš 26,40,  Marek 14,37-38 28.3.2010 [O]
Pašije podle Jana  Jan 18-19 2.4.2010 [O]
Nápis na kříži Jan 19,21-22 2.4.2010 [O]
Vzkříšení - dobrá a špatná zpráva 1. Korintským 15,1–22 4.4.2010 [O]
Balák a Bileám a jitřní hvězda Numeri 22-25 11.4.2010 [O]
Jako skála a jako orel je náš Bůh (BMV) Deuteronomium 32 18.4.2010 [O]
Úkol, zaslíbení a ukazatel cesty (Jozue) Jozue 1 25.4.2010 [O]
Vstup do zaslíbené země  Jozue 3-4 2.5.2010 [O]
Hospodin, ten porazil Jericho (BMV) Jozue 6 16.5.2010 [O]
Hledejte Krista na pravici Boží (Nanebevstoupení) Koloským 3,1-4 16.5.2010 [O]
Rozněcuj oheň Ducha 2. Timoteovi 1,6-7 23.5.2010 [O]
Doba soudců Soudců 1-5 30.5.2010 [O]
Debora a Bárák a Boží vítězství Soudců 4-5 6.6.2010 [O]
Gedeónův příběh - Boží příběh Soudců 6-7 13.6.2010 [O]
Samson (BMV) Soudců 13-16 20.6.2010 [O]
Svobodně na hostinu (ekumenické bohoslužby) Lukáš 14,15-24 20.6.2010 [O]
Rozhodnutí, slib a dobrodružství víry (Rut) Rút 1-4 27.6.2010 [O]
Dej, ať chodím v pravdě tvé Žalm 25,5 4.7.2010 [O]
Byli nazváno kristovci Skutky 11,26 11.7.2010 [O]
Komu bylo mnoho dáno Lukáš 12,47-48 1.8.2010 [O]
Utišení bouře i strachu (BMV - Běleč) Marek 4,35-41 7.8.2010 [O]
Bůh nás chce, miluje a potřebuje Efezským 1,3-14 15.8.2010 [O]
Jsme Boží spolupracovníci 1. Korintským 3,5-11 22.8.2010 [O]
Být viděn Matouš 6,1-18 29.8.2010 [O]


© jizni-mesto.evangnet.cz (2000 - 2021)