Kázání (Českobratrská církev evangelická Praha - Jižní Město)
Starocírkevní perikopy
Rozvrh bohoslužeb 2020/2021

Při nedělních bohoslužbách ve školním roce 2020/2021 postupujeme podle starocírkevních perikop, tj. rozvrhu biblického čtení pro jednotlivé neděle církevního roku. Základem kázání jsou evangelijní texty.

Datum

Neděle/svátek

Téma

Biblický text

Poznámky

Nedělka

Služba

30.srpna 12. po Trojici Milosrdný Samařan L 10,23-37 VP, BMV, zač. šk. roku PH
1. září 1. školní den Bohoslužby Ev. akademie Praha Mt 7,24-29
6. září 13. po Trojici Otevři se! Mk 7,31-37 AB
13. září 14. po Trojici Deset malomocných L 17,11-19 AB DD
20. září 15. po Trojici Hledejte nejprve Boží království Mt 6,24-34 BH VJ
20. září 15. po Trojici Ekumenické bohoslužby
27. září 16. po Trojici Mrtvý v Naim L 7,11-17 káže Pavel Hejda BH SB
4. října Díkůvzdání Bohatý blázen Lk 12,15-21 VP, BMV
11. října 18. po Trojici Největší přikázání Mt 22,34-46 PH
18. října 19. po Trojici Uzdravení ochrnutého Mt 9,1-8 SB
18. října 19. po Trojici Ekumenické bohoslužby
25. října 20. po Trojici Pozvání na svatbu Mt 22,1-14 DD
31. října Den reformace Blahoslavenství Mt 5,1-12
1. listopadu 21. po Trojici Uzdravení syna kr. služebníka J 4,46-54 BMV PH
8. listopadu 22. po Trojici Odpouštějte Mt 18,23-35
15. listopadu Předposlední neděle Dejte Bohu, co je jeho Mt 22,15-22
15. listopadu Předposlední neděle Ekumenické bohoslužby
18. listopadu Den modliteb a pokání Neplodný fíkovník Lk 13,1-9
22. listopadu Neděle věčnosti Deset družiček Mt 25,1-13
29. listopadu 1. advent Král a jeho adventní průvod Mt 21,1-9 VP
6. prosince 2. advent Znamení příchodu Syna člověka L 21,25-36 BMV AB DD
13. prosince 3. advent Blaze tomu, kdo se neuráží Mt 11,2-15 VJ
20. prosince 4. advent Urovnejte cestu Pánu J 1,19-28 Vánoční divadlo
20. prosince 4. advent Ekumenické bohoslužby
22. prosince Středa Bohoslužby Ev. akademie Praha
24. prosince Štědrý den Narodil se vám Spasitel Vánoční evangelium PH
25. prosince 1. svátek vánoční Nebojte se, radujte se L 2,1-20 VP PH
26. prosince 2. svátek vánoční Kamenovaný prorok Mt 23,34-39 / Lk 2,15-20
27. prosince 1. po Vánocích K pádu a povstání L 2,33-40
31. prosince Silvestr Veřím, pomoz mé nedověře Mk 9,24
1. ledna Nový občanský rok Buďte milosrdní jako Otec L 6,36 VP PH
3. ledna 2. po Vánocích Útěk do Egypta Mt 2,13-23 BMV DD
6. ledna Zjevení Páně Klaněli se a obětovali dary Mt 2,1-12
10. ledna 1. po Zjevení Páně Dvanáctiletý Ježíš L 2,41-52 EG
17. ledna 2. po Zjevení Páně Svatba v Káně J 2,1-11 VJ
17. ledna 2. po Zjevení Páně Ekumenické bohoslužby
24. ledna Poslední po Zjevení Řekni jen slovo Mt 8,1-13 DD
31. ledna Septuagaesimae Dělníci na vinici Mt 20,1-16 PH
7. února Sexagesimae Rozsévač a zaseté slovo L 8,4-15
14. února Estomihi Synu Davidův, smiluj se nad mnou L 18,31-43 EG
17. února Popeleční středa Pamatuj, že jsi prach Gn 2,7
21. února Invocavit (1. postní) Pokušení na poušti Mt 4,1-11 PH
21. února Invocavit (1. postní) Ekumenické bohoslužby
28. února Reminiscere (2. postní) Týrská žena Mt 15,21-28 DD
7. března Oculi (3. postní) Kdo není s Ježíšem, je proti němu L 11,14-28 PH
14. března Laetare (4. postní) Nasycení zástupů J 6,1-15 VJ
21. března Judica (5. postní) Zachovávám slovo Otce J 8,46-59 DD
21. března Judica (5. postní) Ekumenické bohoslužby
28. března Palmarum / Květná n. Král na oslu Mt 21,1-17
31. března Středa Bohoslužby Ev. akademie Praha
1. dubna Zelený čtvrtek Sederová slavnost Ex / J 13,1-15
2. dubna Velký pátek Lidé pod křížem Lk 22-23 EG
3. dubna Velikonoční sobota Velikonoční vigilie
4. dubna Velikonoční neděle Vzkříšení - skutečnost, pro nás, pro mě Mk 16,1-8 PH
11. dubna Quasimodogeniti Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás J 20,19-31
18. dubna Misericordias Domini Dobrý pastýř J 10,11-16 DD
18. dubna Misericordias Domini Ekumenické bohoslužby
25. dubna Jubilate Vaše srdce se zaraduje J 16,16-23a EG
2. května Cantate Duch ukáže hřích J 16,5-15 PH
9. května Rogate Proste v mém jménu J 16,23b-33 AB PH
13. května Nanebevstoupení Kdo uvěří, bude spasen Mk 16,14-20
16. května Exaudi Duch svědčí o Kristu J 15,26-16,4 DD
16. května Exaudi Vaše mírnost ať je známa všem lidem (EBO) Fp 4,5
23. května Letnice Kdo miluje Krista, zachovává slovo J 14,23-31 AB
30. května Trojiční Narodit se znovu J 3,1-15
6. června 1. po Trojici Boháč a Lazar L 16,19-31 DD
13. června 2. po Trojici Pozvání na hostinu L 14,15-24
20. června 2. po Trojici Ekumenické bohoslužby PH
20. června 3. po Trojici Ztracená ovce L 15,1-10
27. června 4. po Trojici Buďte milosrdní L 6,36-42 VJ
30. června Středa Bohoslužby Ev. akademie Praha
4. července 5. po Trojici Na tvé slovo L 5,1-11
11. července 6. po Trojici Větší spravedlnost Mt 5,20-26
18. července 7. po Trojici Nasycení čtyř tisíc Mk 8,1-9
25. července 8. po Trojici Poznáte je podle ovoce Mt 7,15-23
1. srpna 9. po Trojici Nepoctivý správce L 16,2-9
8. srpna 10. po Trojici Pláč nad Jeruzalémem L 19,41-48
15. srpna 11. po Trojici Farizeus a celník L 18,9-14
22. srpna 12. po Trojici Effatha Mk 7,31-37
29. srpna 13. po Trojici Milosrdný Samařan L 10,23-37
© jizni-mesto.evangnet.cz (2000 - 2021)