Jsme křesťané, společenství lidí, kteří věří v Ježíše Krista, jediného Pána a Spasitele světa.

Jsme otevřené společenství a rádi Vás mezi sebou uvítáme.
Srdečně Vás zveme k účasti na bohoslužbách i dalších programech a akcích.

Místem našeho setkávání je kostel Milíče z Kroměříže v Praze na Chodově.

Jsme součástí Českobratrské církve evangelické (ČCE), protestanské církve, která se hlásí k odkazu české i světové reformace.
Naše křesťanská víra nás spojuje s křesťany všech vyznání, dob i míst.

Českobratrská církev evangelická (ČCE) patří mezi protestantské církve vzešlé z reformace. 

Svým jménem "českobratrská" se hlásí k české reformaci, husitskému hnutí, utrakvismu a především k Jednotě bratrské (známé také jako Čeští bratři). Svým označením "evangelická" vyjadřuje, že vychází z evangelia, a jako pravidlo víry a života přijímá Boží slovo dosvědčené v Bibli.  

Českobratrská církev evangelická vznikla spojením reformované (helvétské) a luterské (augsburské) církve v roce 1918, od roku 2000 je domovem také pro ochranovské sbory Jednoty bratrské.  

Vírou v Boha Otce, Syna a Ducha svatého jsme spojeni s křesťany všech vyznání a všech dob i míst. 

Kostel Milíče z Kroměříže, Praha - Jižní Město

Evangelický kostel Milíče z Kroměříže, Praha - Jižní Město

 

Benefiční koncert - Alexander Shonert hraje židovské písně

Srdečně zveme na benefiční koncert v kostele Milíče z Kroměříže v Praze-Chodově pro Milíčovu kapli v Praze-Malešicích. Židovské písně hraje Alexander Shonert. Ve čtvrtek, 6. durna 2017 od 19.00 hodin. Plakát ke kondertu najdete zde.

Sederová slavnost - hod beránka 2017

sederová slavnost, kostel Milíče z Kroměříže, Praha - Jižní Město Letošní sederová slavnost, hod beránka, se koná na Zelený čtvrtek, 13. dubna 2017, od 17.00 hodin. Podrobnější informace o sederové slavnosti, jak a proč ji slavíme, najdete zde. Srdečně zveme. Z organizačních důvodů je nutné se k účasti na slavnosti přihlásit, a to nejpozději do neděle 9. dubna.

Sborový program v březnu a dubnu

Ve středu 1. března začíná postní období, čas duchovní obnovy, modlitby a studia Bible, půstu především od toho, co nás odvádí od víry a služby Bohu i bližním.

V neděli 5. března (1. postní neděle) slavíme bohoslužby pro malé i velké s příběhem o králi Jóšijášovi, jeho obnově života víry a lásce k Písmu.

Neděle 12. března (2. postní) bude mít jako své téma volání k obnově, zvěst proroka Izajáše. Při bohoslužbách bude pokřtěna Petra Bertová. V neděli 19. března (3. postní) nám zazní Jeremiášovo volání k pokání (Jeremiáš 7). Od 18.00 se konají postní ekumenické bohoslužby.

Soud ohlašovaný prorokem Jeremiášem (Jeremiáš 36) bude tématem bohoslužeb v neděli 26. března.

V neděli 2. dubna (5. postní) nás bude provázet příběh o Jonášovi. Protože je to první neděle v měsíci, slavíme bohoslužby pro malé i velké.

Ve čtvrtek 6. dubna se od 19.00 hodin v kostele koná benefiční koncert pro Milíčovu kapli v Malešicích. Židovské písně hraje Alexandr Shonert.

V neděli 9. dubna (Květná neděle) slavíme bohoslužby s připomínkou Ježíšova vjezdu do Jeruzaléma.

Na Zelený čtvrtek, 13. dubna, se od 17.00 hodin koná sederová slavnost připomínající vyvedení z otroctví v Egyptě i z otroctví hříchu. K účasti je nutné se přihlásit.

Velkopáteční bohoslužby se čtením a rozjímáním pašijí podle Matouše začínají v 9.30 hodin.

Srdečně zveme na bohoslužby Velikonoční neděle, 16. dubna od 9.30, s radostnou zvěstí o Ježíšově vzkříšení z mrtvých.

Od 24. ledna probíhá kurz Objevování křesťanství (OK), který se koná v úterý od 18.15 hodin. Biblická hodina pro děti se koná ve čtvrtek od 17.00 hodin.

Výroční sborové shromáždění

Staršovstvo svolává na neděli 26. února od 9.30 sborové shromáždění. Na pořadu bude zpráva o činnosti sboru, zpráva o hospodaření, volba revizorů. Při sborovém shromáždění se bude konat opakovaná volba M. Šourka za faráře sboru.

Objevování křesťanství (OK) - kurz o základech křesťanství

Srdečně vás zveme na kurz pro lidi, kteří se chtějí dozvědět, o co v křesťanství jde, anebo si jen osvěžit základy křesťanské víry. Kurz probíhá vždy v úterý od 18.15 hodin v kostele Milíče z Kroměříže, začínáme v úterý 24. ledna 2017. Bližší informace a přihlášky u faráře M. Šourka Více o kurzu OK najdete na objevovanikrestanstvi.cz.

Ekumenická bohoslužba Týdne modliteb za jednotu křesťanů - neděle 22. 1. 2017

Srdečně vás zveme na ekumenickou bohoslužbu Týdne modliteb za jednotu křesťanů, která se koná v neděli 22. ledna 2017 od 18.00 hodin v kostele Milíče z Kroměříže. Letošní Týden modliteb za jednotu křesťanů má jako své téma: Smíření – Kristova láska nás nutí (2K 5,14).

Sborový program v lednu a únoru

V neděli 8. ledna bude tématem bohoslužeb příběh o prorokovi rozsápaným lvem a Božím nároku na naši poslušnost (1. Královská 13).

Vložte starost na Boha a děkujte, bude téma neděle 15. ledna s příběhem o Boží péči o proroka Eliáše (1. Královská 17).

V neděli 22. ledna nás osloví příběh o Elijášově zápase na hoře Karmel (1. Královská 18). Navečer v 18.00 hodin se v kostele Milíče z Kroměříže sejdeme k ekumenickým bohoslužbám, které budeme slavit podle liturgie připravené pro Týden modliteb za jednotu křesťanů.

Poslední lednovou neděli, 29. ledna, k nám promluví příběh o Elijášově setkání s Bohem na hoře Choréb (1. Královská 19).

V neděli 5. února slavíme bohoslužby pro malé i velké, tématem vyprávění pro děti i kázání bude příběh o Nábotovi, Achabovi a Elijášovi (1. Královská 22). Proč Nábot nechtěl za nic na světě prodat ani vyměnit svoji vinici?

Bohoslužby v neděli 12. února mají na programu příběh o uzdravení syrského generála Naamána, malých lidech ve službě Bohu a nepohrdání maličkostmi.

Výzva: Nechte pomstu Pánu je tématem pro neděli 19. února, s příběhem o Elíšovi v Dótan (2. Královská 5). Od 18.00 hodin se v neděli 19. února konají ekumenické bohoslužby.

Neděle 26. února má jako téma bohoslužeb příběh o králi Chizkijášovi a jeho důvěře v Hospodina proti chvástání mocných (2. Královská 18-19). Na tuto neděli svolává staršovstvo výroční sborové shromáždění s opakovanou volbou M. Šourka za faráře sboru.

Srdečně zveme na kurz Objevování křesťanství, který začíná v úterý 24. ledna v 18.15 (v obvyklý čas biblické hodiny). Biblická hodina pro děti se koná ve čtvrtek od 17.00 hodin.

Biblické heslo pro rok 2017

Biblické heslo pro rok 2017 je Boží zaslíbení: Dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha (Ezechiel 36,26). Kázání k biblickému heslu z novoročních bohoslužeb si můžete poslechnout zde.

Bohoslužby 31. prosince a 1. ledna

Starý rok zakončíme setkáním 31. prosince od 17.00 hodin, s programem pro duši i tělo, vážným a veselým.

Rok 2017 začneme novoročními bohoslužbami v neděli 1. ledna, s prosbou o Boží vedení a ochranu a požehnání. Tématem kázání bude biblické heslo pro rok 2017: Dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha (Ezechiel 36,26).

Adventní a vánoční sborový program

27. listopadu je první adventní neděle. Bohoslužby slavíme s večeří Páně. Přemýšlet budeme nad příběhem o Davidovi a Abšalómovi.

O druhé adventní neděli, 4. prosince, bude na programu příběh o moudrosti a slávě krále Šalomouna.

Tématem bohoslužeb třetí adventní neděle, 11. prosince, je stavba a posvěcení Šalomounova chrámu.

V pondělí 12. prosince se v KMK koná od 19.00 hodin benefiční koncert Pražské organizace vozíčkářů, hraje smyčcové kvarteto Apollon.

O čtvrté adventní neděli, 18. prosince, budeme mít dopoledne vánoční slavnost, s vystoupením dětí. Od 18.00 hodin se konají adventní ekumenické bohoslužby.

22. prosince se od 9.00 hodin konají vánoční bohoslužby Evangelické akademie Praha, pro studenty, pedagogy a přátele školy.

Štědrovečerní bohoslužby začínají v 16.00 hodin. Během Štědrého dne (9.00-17.00) si bude ve foyer kostele možné vyzvednout betlémské světlo.

Božíhodové bohoslužby 25. prosince slavíme s radostí ze zvěsti o narození Spasitele Ježíše Krista.

Starý rok zakončíme setkáním 31. prosince od 17.00 hodin, s programem pro duši i tělo, vážným a veselým.

Rok 2017 začneme novoročními bohoslužbami v neděli 1. ledna, s prosbou o Boží vedení a ochranu a požehnání. Tématem kázání bude biblické heslo pro rok 2017: Dám vám nové srdce (Ezechiel 36,26).

Srdečně zveme na biblické hodiny, v úterý od 18.00 hodin. Studujeme při nich evangelium podle Jana. Křestní katecheze (příprava ke křtu) se koná v úterý od 19.00 hodin.

Děti se scházejí ke svému programu se zpíváním, hrami a vyprávěním z Bible ve čtvrtek od 17.00 hodin.

Ve farní kanceláři je možné si zakoupit Na každý den (pomůcku pro každodenní čtení Bible), Evangelický kalendář, Hesla Jednoty bratrské a další knihy. V adventu budeme mít opět otevřen fair trade obchůdek a kávou, čajem a drobnými dárky.

Kde nás najdete - a jak se k nám dostat

Kostel Milíče z Kroměříže, Donovalská 2331/53, najdete na Jižním Městě vedle Chodovské tvrze.

Autobus 125 (Smíchovské nádraží, Háje, Poliklinika Petrovice, Skalka), 136 (Prosek, Ohrada, Flora, Slavia, Háje), 213 (Želivského, Slavia, Spořilov, Opatov, Háje), 293 (Háje, Spořilov, Kačerov, Nemocnice Krč) do stanice Chodovská tvrz;

případně autobus 197 (Novodvorská, Sídliště Písnice, Chodov, Háje) a 170 (Jižní Město, Háje, Spořilov, Budějovická, Bránické náměstí) do stanice Benkova. Benkova je na opačné straně kostela než Chodovská tvrz, ke kostelu projdete parkem podél školy a školky (cca 250m).

Pěšky ze stanice metra Chodov, cca 15 minut. Ve stanici Chodov vystoupit levým východem, po lávce přes dálnici, ulicí K Dubu, na jejím konci podchodem pod ulicí Türkova, za podchodem vlevo, kostel uvidíte cca 100 před sebou. K orientaci můžete použít ukazatele vedoucí k Chodovské tvrzi. Ze stanice Chodov můžete také popojet autobusem 197 do stanice Benkova.

U kostela je možné zaparkovat, v ulici před kostelem nebo na parkovišti u parku za mateřskou školou.

Kostel se vytápí a je bezbariérový.

Plánek okolí kostela najdete zde.

Prohlédnout si kostel můžete zde.

© jizni-mesto.evangnet.cz (2000 - 2017)