Českobratrská církev evangelická (ČCE) patří mezi protestantské církve vzešlé z reformace. 

Svým jménem "českobratrská" se hlásí k české reformaci, husitskému hnutí, utrakvismu a především k Jednotě bratrské (známé také jako Čeští bratři). Svým označením "evangelická" vyjadřuje, že vychází z evangelia, a jako pravidlo víry a života přijímá Boží slovo dosvědčené v Bibli.  

Českobratrská církev evangelická vznikla spojením reformované (helvétské) a luterské (augsburské) církve v roce 1918, od roku 2000 je domovem také pro ochranovské sbory Jednoty bratrské.  

Vírou v Boha Otce, Syna a Ducha svatého jsme spojeni s křesťany všech vyznání a všech dob i míst. 

Kostel Milíče z Kroměříže, Praha - Jižní Město

Evangelický kostel Milíče z Kroměříže, Praha - Jižní Město

 

Vánoční koncert Pražské organizace vozíčkářů

Srdečně zveme na vánoční benefiční koncert Pražské organizace vozíčkářů (POV), který se koná v pondělí 12. prosince 2016 od 19.00 hodin v kostele Milíče z Kroměříže. Hraje smyčcové kvarteto Apollon. Pozvánku na koncert najdete zde.

Sborový program adventní a vánoční

27. listopadu je první adventní neděle. Bohoslužby slavíme s večeří Páně. Přemýšlet budeme nad příběhem o Davidovi a Abšalómovi.

O druhé adventní neděli, 4. prosince, bude na programu příběh o moudrosti a slávě krále Šalomouna.

Tématem bohoslužeb třetí adventní neděle, 11. prosince, je stavba a posvěcení Šalomounova chrámu.

V pondělí 12. prosince se v KMK koná od 19.00 hodin benefiční koncert Pražské organizace vozíčkářů, hraje smyčcové kvarteto Apollon.

O čtvrté adventní neděli, 18. prosince, budeme mít dopoledne vánoční slavnost, s vystoupením dětí. Od 18.00 hodin se konají adventní ekumenické bohoslužby.

22. prosince se od 9.00 hodin konají vánoční bohoslužby Evangelické akademie Praha, pro studenty, pedagogy a přátele školy.

Štědrovečerní bohoslužby začínají v 16.00 hodin. Během Štědrého dne (9.00-17.00) si bude ve foyer kostele možné vyzvednout betlémské světlo.

Božíhodové bohoslužby 25. prosince slavíme s radostí ze zvěsti o narození Spasitele Ježíše Krista a s vysluhováním večeře Páně.

Starý rok zakončíme setkáním 31. prosince od 17.00 hodin, s programem pro duši i tělo, vážným a veselým.

Rok 2017 začneme novoročními bohoslužbami v neděli 1. ledna, s prosbou o Boží vedení a ochranu a požehnání. Tématem kázání bude biblické heslo pro rok 2017: Dám vám nové srdce (Ezechiel 36,26).

Srdečně zveme na biblické hodiny, v úterý od 18.00 hodin. Studujeme při nich evangelium podle Jana. Křestní katecheze (příprava ke křtu) se koná v úterý od 19.00 hodin.

Děti se scházejí ke svému programu se zpíváním, hrami a vyprávěním z Bible ve čtvrtek od 17.00 hodin.

Ve farní kanceláři je možné si zakoupit Na každý den (pomůcku pro každodenní čtení Bible), Evangelický kalendář, Hesla Jednoty bratrské a další knihy. V adventu budeme mít opět otevřen fair trade obchůdek a kávou, čajem a drobnými dárky.

Sborový program v říjnu a listopadu

V neděli 2. října slavíme bohoslužby s díkůvzdáním za úrodu s večeří Páně a biblickým příběhem o poslušnosti a neposlušnosti krále Saula. Sbírka této neděle je určena pro Fond sociální a charitativní pomoci naší církve.

Bohoslužby v neděli 9. října mají jako své téma příběh o pomazání Davida za krále a o Božím pohledu na srdce člověka.

V neděli 16. října je na programu známý příběh o Davidovi a Goliášovi, o praku, který nic nezařídil, o Bohu, který za vším stál a který bojoval.

Od 18.00 hodin se v neděli 16. října konají ekumenické bohoslužby s modlitbou za jednotu křesťanů (pravidelně probíhají každou třetí neděli v měsíci).

Neděle 23. října je pro náš sbor dnem radosti a slavení. Připomínáme si 70 let od založení našeho sboru a 10 let od postavení kostela Milíče z Kroměříže. Oslavy začnou v sobotu 22. října koncertem Klimentských muzikantů, který začíná v 17.00 hodin. Při nedělních dopoledních bohoslužbách bude kázat Joel Ruml, bývalý synodní senior naší církve, po bohoslužbách následuje koncert pěveckého sboru z Nejdku, společný sborový oběd a odpolední program od 13.30 hodin, se sdílením a vzpomínáním na to, co jsme směli přijmout z Božích rukou jako sbor i jednotlivci. Písněmi doprovází odpolední program skupina Akapela. Pozvánku na oslavu najdete zde.

Poslední říjnová neděle, 30. října, má jako téma bohoslužeb příběh o přátelství Davida a Jónatana.

V neděli 6. listopadu máme na programu poslední část příběhu o králi Saulovi.

Muž podle Božího srdce, král David a jeho nástup na trůn, bude tématem bohoslužeb 13. listopadu.

Na poslední neděle církevního roku, 20. listopadu, neděli věčnosti, otevřeme příběh o Davidpově hříchu a pokání. Od 18.00 hodin se konají ekumenické bohoslužby připomínající naději vzkříšení a věčného života.

Sborový program v září

Nový školní rok 2016/2017 začínáme v neděli 4. září bohoslužbami pro malé a velké, s vysluhováním svaté Večeře Páně a přímluvou za všechny školáky i další děti. Tématem bohoslužeb bude příběh o narození proroka Samuela. Sbírka této neděle je určena na podporu škol Evangelické akademie, církevních škol, jejichž zřizovatelem je Českobratrská církev evangelická.

Při nedělních bohoslužbách budeme letos pokračovat v cestě Starým zákonem, kterou jsme začali v loňském školním roce. Začínáme příběhem proroka Samuela, budeme pokračovat příběhy králů Saula, Davida a Šalomouna. Následovat budou příběhy rozděleného izraelského a judského království, doba zajetí, návratu a obnovy chrámu. Celý plán najdete zde.

Tématem bohoslužeb v neděli 11. září bude povolání proroka Samuela (1. Samuelova 2-3).

Ve čtvrtek 8. září se v kostele konají slavnostní bohoslužby k 25. výročí založení Evangelické akademie.

V neděli 18. září bude naším tématem ztráta truhly smlouvy v boji s Pelištějci a její návrat (1. Samuelova 4-7).

V neděli 18. září se po prázdninové přestávce sejdeme v 18.00 hodin k ekumenickým bohoslužbám.

Při bohoslužbách v neděli 25. září nás bude provázet příběh začátcích vlády krále Saula (1. Samuelova 8-12).

V neděli 2. října slavíme bohoslužby díkůvzdání za úrodu s večeří Páně.

Biblická hodina, přemýšlení nad Biblí, se bu konat opět v úterý od 18.00 hodin, začínáme v úterý 27. září.

Bohoslužby pro velké i malé na začátek školního roku - 4. září

Nový školní rok 2016/2017 začínáme v neděli 4. září bohoslužbami pro malé a velké, s vysluhováním svaté Večeře Páně a přímluvou za všechny školáky i další děti. Tématem bohoslužeb bude příběh o narození proroka Samuela. Sbírka této neděle je určena na podporu škol Evangelické akademie.

Při nedělních bohoslužbách budeme letos pokračovat v cestě Starým zákonem, kterou jsme začali v loňském školním roce. Celý plán najdete zde.

Rozloučení s Bohumilem Kejřem

Se smutkem i nadějí vzkříšení oznamujeme, že ve čtvrtek 11. srpna zemřel Bohumil Kejř, presbyter našeho sboru, šéfredaktor Kostnických jisker, člen redakční rady Českého bratra, pracovník Diakonie ČCE a někdejší kazatel a konsenior Ochranovského seniorátu při ČCE.

Bohoslužby s rozloučením a evangeliem o Boží lásce a se budou konat v pondělí 29. srpna 2016 od 15 hod. ve sborovém domě Milíče z Kroměříže. Smuteční oznámení zde.

Prosíme, místo květinových darů pamatujte při rozloučení na dobrovolnou sbírku, která bude podle přání zesnulého věnována na tiskový fond Evangelického týdeníku Kostnické jiskry a charitativní činnost Diakonie ČCE.

Přejeme vám krásný čas prázdnin a dovolených

Pán ať je před vámi, aby vám ukazoval správnou cestu.
Pán ať je při vás, aby vás mohl brát do své náruče a chránit vás.
Pán ať je za vámi, aby vás bránil před záludností zlých lidí.
Pán ať je pod vámi, aby vás zachycoval, když padáte a aby vás vysvobozoval z pasti.
Pán ať je ve vás, aby vás utěšoval, když je vám smutno.
Pán ať je kolem vás, aby vás obhajoval, když na vás útočí.
Pán ať je nad vámi, aby vám žehnal. Amen.
(Staroirské požehnání na cestu)

Koncert souboru zobcových fléten Siringa

V pondělí 20. června se v kostele uskuteční kocert souboru zobcových fléten Siringa (www.siringa.cz). Začátek koncertu je v 19.30, vstupné dobrovolné.

Noc kostelů 2016

V pátek 10. června 2016 proběhne Noc kostelů. Informace o programu celé Noci kostelů najdete na www.nockostelu.cz. Kostel Milíče z Kroměříže bude otevřen pro návštěvníky od 18.00 do 22.00 hodin.

Koncert souboru zobcových fléten Aulos

Srdečně zveme na koncert souboru zobcových fléten Aulos (aulos.webnode.cz), který se koná v sobotu 4. června 2016 od 17.00 hodin v kostele Milíče z Kroměříže. Vstupné dobrovolné.

Svatodušní bohoslužby - neděle 15. května 2016

Srdečně zveme na bohoslužby svatodušní neděle. Bohoslužby budeme slavit s vysluhováním večeře Páně, svátost křtu při nich přijme Alena Prokešová. Při bohoslužbách si připomeneme seslání Ducha svatého na učedníky o Letnicích v Jeruzalémě (Skutky 2) i jeho dílo, které koná dnes mezi námi. Sbírka při bohoslužbách je určena na podporu práce Diakonie Českobratrské církve evangelické.

Od 18.00 hodin se konají ekumenické bohoslužby s prosbami o Ducha svatého.

Velikonoční program

Šestou postní nedělí, Květnou nedělí, 20. března, vstoupíme do posledního postního týdne. Tématem bohoslužeb bude modlářství lidu u zlatého telete (Exodus 32-34).

Ve středu 23. března se od 9.00 hodin konají školní velikonoční bohoslužby Evangelické akademie Praha, pro studenty, pedagogy i hosty, s povídáním o kříži a vzkříšení.

Na Zelený čtvrtek, 24. března, se koná sederová slavnost. K účasti je nutné se předem přihlásit (na nástěnce nebo e-mailem u faráře M. Šourka). Začátek slavnosti je v 17.00 hodin, předpokládaný konec cca ve 20.00 hodin.

V pátek 25. března budeme slavit velkopáteční bohoslužby s připomínkou pašijního příběhu utrpení a smrti našeho Pána a Spasitele a se slavením sv. Večeře Páně, začátek bohoslužeb je v 9.30 hodin.

V sobotu 26. března, v předvečer dne vzkříšení, se v kostele u Martina ve Zdi, od 21.00 do cca 23.00 hodin, koná velikonoční vigilie: bohoslužby s velikonočním světlem, biblickým čtením o Božích činech spásy, obnovou křestního slibu, kázáním, večeří Páně, modlitbami, zpěvem.

Na velikonoční neděli, 27. března, oslavíme Kristovo vzkříšení dobrořečením, chválou a díkůvzdáním při bohoslužbách s vysluhováním sv. Večeře Páně. Začátek bohoslužeb je v 9.30 hodin. Sbírka Velikonoční neděle je určena na Hlavní dar lásky Jeronymovy jednoty.

Biblické heslo pro rok 2016

Biblické heslo pro rok 2016 je Boží zaslíbení: Jako když někoho utěšuje matka, tak vás budu těšit (Izaiáš 66,13).

Sborový dopis s novoročním kázáním k letošnimu biblickému heslu najdete zde.

Záznam novoročního kázání, jak zaznělo při bohoslužbách 3. ledna v kostele u Martina ve Zdi najdete zde. Kázání začíná v čase 15.50 záznamu.

Kde nás najdete - a jak se k nám dostat

Kostel Milíče z Kroměříže, Donovalská 2331/53, najdete na Jižním Městě vedle Chodovské tvrze.

Autobus 125 (Smíchovské nádraží, Háje, Poliklinika Petrovice, Skalka), 136 (Prosek, Ohrada, Flora, Slavia, Háje), 213 (Želivského, Slavia, Spořilov, Opatov, Háje), 293 (Háje, Spořilov, Kačerov, Nemocnice Krč) do stanice Chodovská tvrz;

případně autobus 197 (Novodvorská, Sídliště Písnice, Chodov, Háje) a 170 (Jižní Město, Háje, Spořilov, Budějovická, Bránické náměstí) do stanice Benkova. Benkova je na opačné straně kostela než Chodovská tvrz, ke kostelu projdete parkem podél školy a školky (cca 250m).

Pěšky ze stanice metra Chodov, cca 15 minut. Ve stanici Chodov vystoupit levým východem, po lávce přes dálnici, ulicí K Dubu, na jejím konci podchodem pod ulicí Türkova, za podchodem vlevo, kostel uvidíte cca 100 před sebou. K orientaci můžete použít ukazatele vedoucí k Chodovské tvrzi. Ze stanice Chodov můžete také popojet autobusem 197 do stanice Benkova.

U kostela je možné zaparkovat, v ulici před kostelem nebo na parkovišti u parku za mateřskou školou.

Kostel se vytápí a je bezbariérový.

Plánek okolí kostela najdete zde.

Prohlédnout si kostel můžete zde.

© jizni-mesto.evangnet.cz (2000 - 2016)