Českobratrská církev evangelická (ČCE) patří mezi protestantské církve vzešlé z reformace. 

Svým jménem "českobratrská" se hlásí k české reformaci, husitskému hnutí, utrakvismu a především k Jednotě bratrské (známé také jako Čeští bratři). Svým označením "evangelická" vyjadřuje, že vychází z evangelia, a jako pravidlo víry a života přijímá Boží slovo dosvědčené v Bibli.  

Českobratrská církev evangelická vznikla spojením reformované (helvétské) a luterské (augsburské) církve v roce 1918, od roku 2000 je domovem také pro ochranovské sbory Jednoty bratrské.  

Vírou v Boha Otce, Syna a Ducha svatého jsme spojeni s křesťany všech vyznání a všech dob i míst. 

Kostel Milíče z Kroměříže, Praha - Jižní Město

Evangelický kostel Milíče z Kroměříže, Praha - Jižní Město

 

Koncert souboru zobcových fléten Siringa

V pondělí 20. června se v kostele uskuteční kocert souboru zobcových fléten Siringa (www.siringa.cz). Začátek koncertu je v 19.30, vstupné dobrovolné.

Noc kostelů 2016

V pátek 10. června 2016 proběhne Noc kostelů. Informace o programu celé Noci kostelů najdete na www.nockostelu.cz. Kostel Milíče z Kroměříže bude otevřen pro návštěvníky od 18.00 do 22.00 hodin.

Koncert souboru zobcových fléten Aulos

Srdečně zveme na koncert souboru zobcových fléten Aulos (aulos.webnode.cz), který se koná v sobotu 4. června 2016 od 17.00 hodin v kostele Milíče z Kroměříže. Vstupné dobrovolné.

Svatodušní bohoslužby - neděle 15. května 2016

Srdečně zveme na bohoslužby svatodušní neděle. Bohoslužby budeme slavit s vysluhováním večeře Páně, svátost křtu při nich přijme Alena Prokešová. Při bohoslužbách si připomeneme seslání Ducha svatého na učedníky o Letnicích v Jeruzalémě (Skutky 2) i jeho dílo, které koná dnes mezi námi. Sbírka při bohoslužbách je určena na podporu práce Diakonie Českobratrské církve evangelické.

Od 18.00 hodin se konají ekumenické bohoslužby s prosbami o Ducha svatého.

Rozloučení se Stanislavem Grollem

Se smutkem i nadějí vzkříšení oznamujeme, že v úterý 5. dubna zemřel Stanislav Groll. Bohoslužby s rozloučením se budou konat v sobotu 16. dubna 2016 ve 14 hod. ve sborovém domě Milíče z Kroměříže. Smuteční oznámení zde.

Velikonoční program

Šestou postní nedělí, Květnou nedělí, 20. března, vstoupíme do posledního postního týdne. Tématem bohoslužeb bude modlářství lidu u zlatého telete (Exodus 32-34).

Ve středu 23. března se od 9.00 hodin konají školní velikonoční bohoslužby Evangelické akademie Praha, pro studenty, pedagogy i hosty, s povídáním o kříži a vzkříšení.

Na Zelený čtvrtek, 24. března, se koná sederová slavnost. K účasti je nutné se předem přihlásit (na nástěnce nebo e-mailem u faráře M. Šourka). Začátek slavnosti je v 17.00 hodin, předpokládaný konec cca ve 20.00 hodin.

V pátek 25. března budeme slavit velkopáteční bohoslužby s připomínkou pašijního příběhu utrpení a smrti našeho Pána a Spasitele a se slavením sv. Večeře Páně, začátek bohoslužeb je v 9.30 hodin.

V sobotu 26. března, v předvečer dne vzkříšení, se v kostele u Martina ve Zdi, od 21.00 do cca 23.00 hodin, koná velikonoční vigilie: bohoslužby s velikonočním světlem, biblickým čtením o Božích činech spásy, obnovou křestního slibu, kázáním, večeří Páně, modlitbami, zpěvem.

Na velikonoční neděli, 27. března, oslavíme Kristovo vzkříšení dobrořečením, chválou a díkůvzdáním při bohoslužbách s vysluhováním sv. Večeře Páně. Začátek bohoslužeb je v 9.30 hodin. Sbírka Velikonoční neděle je určena na Hlavní dar lásky Jeronymovy jednoty.

Rozloučení s Pavlem Urbánkem

Se smutkem i nadějí vzkříšení oznamujeme, že ve středu 23. března 2016 zemřel ve věku 81 let Pavel Urbánek. Poslední rozloučení se koná ve čtvrtek 31. března 2016 v 11.00 hodin ve velké obřadní síni krematoria v Praze-Strašnicích. Smuteční oznámení zde.

Biblické heslo pro rok 2016

Biblické heslo pro rok 2016 je Boží zaslíbení: Jako když někoho utěšuje matka, tak vás budu těšit (Izaiáš 66,13).

Sborový dopis s novoročním kázáním k letošnimu biblickému heslu najdete zde.

Záznam novoročního kázání, jak zaznělo při bohoslužbách 3. ledna v kostele u Martina ve Zdi najdete zde. Kázání začíná v čase 15.50 záznamu.

Kde nás najdete - a jak se k nám dostat

Kostel Milíče z Kroměříže, Donovalská 2331/53, najdete na Jižním Městě vedle Chodovské tvrze.

Autobus 125 (Smíchovské nádraží, Háje, Poliklinika Petrovice, Skalka), 136 (Prosek, Ohrada, Flora, Slavia, Háje), 213 (Želivského, Slavia, Spořilov, Opatov, Háje), 293 (Háje, Spořilov, Kačerov, Nemocnice Krč) do stanice Chodovská tvrz;

případně autobus 197 (Novodvorská, Sídliště Písnice, Chodov, Háje) a 170 (Jižní Město, Háje, Spořilov, Budějovická, Bránické náměstí) do stanice Benkova. Benkova je na opačné straně kostela než Chodovská tvrz, ke kostelu projdete parkem podél školy a školky (cca 250m).

Pěšky ze stanice metra Chodov, cca 15 minut. Ve stanici Chodov vystoupit levým východem, po lávce přes dálnici, ulicí K Dubu, na jejím konci podchodem pod ulicí Türkova, za podchodem vlevo, kostel uvidíte cca 100 před sebou. K orientaci můžete použít ukazatele vedoucí k Chodovské tvrzi. Ze stanice Chodov můžete také popojet autobusem 197 do stanice Benkova.

U kostela je možné zaparkovat, v ulici před kostelem nebo na parkovišti u parku za mateřskou školou.

Kostel se vytápí a je bezbariérový.

Plánek okolí kostela najdete zde.

Prohlédnout si kostel můžete zde.

© jizni-mesto.evangnet.cz (2000 - 2016)