Co a kdy se u nás děje  
(aktualizováno 06.11.2018 v 17.00)


Bohoslužby
 • bohoslužby slavíme každou neděli v 9.30
 • nejmenší děti mohou (i s rodiči) během bohoslužeb využít mateřské centrum Pramínek
 • pro větší děti je připravena "nedělka"
 • první neděli v měsíci máme „bohoslužby pro velké i malé“, kreativní bohoslužby pro všechny generace
 • po bohoslužbách pokračujeme neformálním setkáním u malého občerstvení
 • kostel má bezbariérový přístup
 • rozvrh bohoslužeb (témata, biblické oddíly) najdete zde

Ekumenické bohoslužby

 • 3. neděle v měsíci v 18.00 hodin (mimo letních prázdnin)

Biblické hodiny - přemýšlíme nad Biblí

 • studium Bible a její zvěsti - úterý 18.15

Katecheze

 • příprava na křest, rozhovory o víře - pondělí 18.00 a individuálně dle domluvy

Program pro děti

 • biblické příběhy, zpívání, hry - čtvrtek 18.00

Konfirmační přípravka

 • příprava na konfirmaci - středa 18.30

Střední generace

 • jednou měsíčně - pátek 18.00

Předmanželská příprava

 • předmanželská příprava, rozhovory se snoubenci - dle domluvy

Kavárnička (nejen) pro seniory

 • rozhovory a sdílení nad kávou, první středa v měsíci 10.00-12-00

Mládež

 • schází se příležitostně

Mateřské centrum Pramínek

Večerní nešpory

 • středa od 22.00 (tiché rozjímání s modlitbami a čtením z Bible)

 

Adventní koncerty v kostele Milíče z Kroměříže

Srdečně Vás zveme na adventní benefiční koncerty v kostele Milíče z Kroměříže.

V pondělí 3. prosince se od 19.00 koná benefiční koncert souboru staré hudby Alla Breve ve prospěch z. s. Stopa - společnosti na podporu pacientů po transplantaci kostní dřeně.

V pondělí 10. prosince se od 18.00 koná benefiční koncert pro Pražskou organizaci vozíčkářů. Pro vozíčkáře a jejich přátele hraje kvarteto Apollon.

Sborový program - prosinec (Advent a Vánoce)

V neděli 2. prosince (1. advent) nás bude provázet příběh o cestě evangelia do Athén (Skutky 17). Bohoslužby slavíme s večeří Páně, po bohoslužbách pokračujeme sborovým obědem a dortem k oslavě stých narozenin naší církve.

Neděle 9. prosince (2. advent) bude patřit příběhu o Pavlově působení v Efezu (Skutky 19).

V neděli 16. prosince (3. advent) budeme sledovat Pavlovu cestu do Jeruzaléma. Navečer 16. prosince od 18.00 slavíme adventní ekumenické bohoslužby.

V pátek 21. prosince se v kostele od 9.00 konají vánoční bohoslužby Evangelické akademie Praha, pro pedagogy, studenty a přátele školy. Evangelická akademie Praha (www.eapraha.cz) zve také na den otevřených dveří, který se koná v úterý 4. prosince 2018 od 13.00 do 18.00 v budově školy, Hrusická 2537/7, Praha 4.

Neděle 23. prosince (4. advent) patří jako každý rok kreativní vánoční slavnosti a zvěsti, kterou pro nás spolupřipravují děti a konfirmandi.

Na Štědrý den, 24. prosince, slavíme od 16.00 odpolední štědrovečerní bohoslužby s vánoční zvěstí o narození Spasitele. Mezi 15.00 a 16.00 zpíváme v kostele vánoční písně a koledy. Během Štědrého dne (od 9.00 do 17.00) bude možné si do foyer kostela přijít pro betlémské světlo.

Na Boží hod vánoční, 25. prosince, slavíme bohoslužby od 9.30 s večeří Páně a zvěstí o tom, že nám Kristus přinesl spásu.

Na druhý svátek vánoční, 26. prosince, u nás bohoslužby nebudou. Jste ale srdečně zváni do pražských sborů Strašnice (od 9.00), Dejvice (od 9.30), Střešovice (pod 9.30) a Kobylisy (od 9.30).

V neděli 30. prosince slavíme bohoslužby od 9.30 hodin.

Na Silvestra, 31. 12., se od 17.00 hodin sejdeme k vážnému i nevážnému programu s občerstvením.

Nový rok 2019 zahájíme společně bohoslužbami 1. ledna od 9.30 s večeří Páně. Tématem bohoslužeb bude biblické heslo na rok 2019: Hledej pokoj a usiluj o něj (Žalm 31,4).

Při biblických hodinách pro dospělé, které se konají v úterý od 18.15 procházíme příběh krále Davida.

Biblická hodina pro děti se koná ve čtvrtek od 18.00, předkonfirmační příprava ve středu od 18.30, katechetická příprava ke křtu v pondělí od 18.00.

Setkání střední generace (třicátníci) se koná v pátek 28. prosince od 18.00 hodin.

Sborový program - listopad

Ve čtvrtek 1. listopadu se od 19.00 koná schůze staršovstva.

Kavárnička (nejen) pro seniory bude opět první středu v měsíci, tj. 7. listopadu od 10.00 hodin.

V neděli 4. listopadu slavíme bohoslužby pro malé i velké, s příběhem o křtu etiopského dvořana (Skutky 8). Kázáním slouží farář Tomáš Trusina.

V neděli 11. listopadu bude tématem bohoslužeb příběh sborů v Páfu, Antiochii, Pisidiu a Lystře (Skutky 13-14).

Při bohoslužbách 18. listopadu se necháme oslovit svědectvím o apoštolském sněmu v Jeruzalémě (Skutky 15).

18. listopadu se od 18.00 konají ekumenické bohoslužby, připomeneme si při nich také oběti dopravních nehod.

V neděli 25. listopadu zazní příbeh o otevřeném srdci Lydie (Skutky 16). Neděle 25. listopadu je poslední nedělí církevního roku, nedělí věčnosti, kdy s vděčností vzpomeneme na své zemřelé. Svátost křtu přijme V. Tefr.

Při biblických hodinách, které se konají v úterý od 18.15 procházíme příběh krále Davida.

Biblická hodina pro děti se koná ve čtvrtek od 18.00, předkonfirmační příprava ve středu od 18.30, katechetická příprava ke křtu v pondělí od 18.00.

Setkání střední generace (třicátníci) se koná v pátek 23. listopadu od 18.00 hodin, na programu jsou Christivity.

Sborový program - říjen

Ve středu 3. října má od 10.00 otevřeno kavárnička nejen pro seniory, s dobrou kávou, rozhovory, vyprávěním a tentokrát povídáním o Průhonickém parku.

Ve čtvrtek 4. října se od 19.00 koná schůze staršovstva.

V neděli 7. října slavíme bohoslužby s večeří Páně a díkůvzdáním za úrodu a kázáním o tom, koho je potřeba v životě poslouchat (Skutky 4-5).

V neděli 14. října bude tématem bohoslužeb svědectví učedníka a mučedníka Štěpána (Skutky 6-7).

Při bohoslužbách 21. října slouží kázáním br. Vláďa Páleník.

V neděli 28. října bude tématem bohoslužeb Saulovo obrácení (Skutky 9).

Při biblických hodinách, které se konají v úterý od 18.15 procházíme příběh krále Davida.

Biblická hodina pro děti se koná ve čtvrtek od 18.00, předkonfirmační příprava ve středu od 18.30, katechetická příprava ke křtu v pondělí v 18.00.

V pátek 26.10. začínáme program pro střední generaci (třicátníci) začátek v 18.00, pokračovat budeme jednou měsíčně.

Výstava Reformace v Českých zemích, 2. - 16. září

Od 2. do 16. září je na galerii kostela ke shlédnutí putovní česko-německá výstava Reformace v Českých zemích. Dvojjazyčná výstava sestává z deseti bohatě ilustrovaných bannerů, vztahujících se k následujícím tématům: Jan Hus, Husité, Evangelické proudy v 16. století, Jan Hus a Martin Luther, Čeští bratři, Luterská centra, Náboženská rozmanitost na Moravě, Protireformace, Od Tolerančního patentu 1781 k založení republiky 1918, Protestantismus ve 20. století a dnes.

Projekt putovní výstavy podporují Českobratrská církev evangelická, Nadační fond Věry Třebické Řivnáčové, Die Beauftrage der Bundesregierung für Kultur und Medien, Deutsches Kulturforum östliches Europa a Evangelische Kirche im Rheinland.

Výstava je přístupná v neděli od 9.00 do 12.00, v jiný termín po domluvě s farářem M. Šourkem.

Sborový program - září

Bohoslužbami pro malé i velké s večeří Páně a požehnání školákům zahájíme v neděli 2. září nový školní rok. Po bohoslužbách (od 11.00) proběhne vernisáž putovní výstavy Reformace v Českých zemích a výstavy věnované 100. výročí vzniku Českobratrské církve evangelické. Výstava potrvá do neděle 16. září.

V pondělí 3. září začíná bohoslužbami pro studenty, učitele i přátele školy nový školní rok Evangelické akademie Praha. Začátek bohoslužeb je v 9.00.

V úterý 4. září začínáme po prázdninové přestávce opět s biblickými hodinami, budeme se scházet vždy v úterý od 18.15 ke studiu Bible.

Ve středu 5. září má od 10.00 otevřeno kavárnička nejen pro seniory, s dobrou kávou, rozhovory, vyprávěním a dalším programem. Kavárnička nejen pro seniory je otevřena první středu v měsíci, od 10.00 do cca 12.00.

Biblické hodiny pro děti se budou konat ve čtvrtek od 18.00, předkonfirmační příprava ve středu od 18.30. Plánovaný rozvrh bohoslužeb (témata, biblické oddíly) na nadcházející školní rok najdete zde.

Přejeme vám krásný čas prázdnin a dovolených

Požehnání na prázdniny

Kristus ať je před vámi, aby vám ukazoval správnou cestu.
Kristus ať je při vás, aby vás mohl brát do své náruče a chránit vás.
Kristus ať je za vámi, aby vás bránil před záludností zlých lidí.
Kristus ať je pod vámi, aby vás zachycoval, když padáte, a aby vás vysvobozoval z pasti.
Kristus ať je ve vás, aby vás utěšoval, když je vám smutno.
Kristus ať je kolem vás, aby vás obhajoval, když na vás útočí.
Kristus ať je nad vámi, aby vám žehnal, dával vám radost a pokoj a lásku. Amen.

Sborový program - červenec

První prázdninovou neděli, 1. července, bude tématem kázání poslední, třetí část výkladu o večeři Páně, věnovaná eucharistii jako slavnosti návratu domů do nebeského domova.

Biblické hodiny se v červenci nekonají.

Sborový program - červen

V neděli 27. května (Trojiční neděle) budeme přemýšlet nad tajemstvím svaté Boží Trojice. Základem kázání bude zpráva o Ježíšově nanebevzetí v Matoušově evangeliu (Mt 28,16-20).

Kázání první červnovou neděli, 3. června, bude věnováno Ježíšovu pověření Dvanácti, aby získávali učedníky a křtili je. Při bohoslužbách bude pokřtěna Klára Martinů.

V neděli 10. června poslouží kázáním Anna Šourková a v neděli 17. června Pavel Hejda.

Poslední neděli školního roku, 24. června, slavíme bohoslužby s večeří Páně, poděkováním za školní rok a prosbou za Boží požehnání pro čas prázdnin. Tématem kázání bude večeře Páně jako slavnost jako slavnosti posily a povzbuzení.

Biblické hodiny pro dospělé se konají každé úterý od 18.15 hodin, čteme a studujeme evangelium podle Jana.

Biblická hodina pro děti se koná ve středu od 17.00 hodin.

Noc kostelů 2018

Srdečně zveme na prohlídku kostela Milíče z Kroměříže během noci kostelů, kostel (včetně věže se zvony) bude pro návštěvníky otevřen od 18.00 do 22.00 hodin. V kostele je možné shlédnout výstavu obrazů Jiřiny Adamcové Čas naděje. Web noci kostelů s podrobným programem najdete zde.

Sborový program - od Velikonoc po Letnice

Srdečně zveme na bohoslužby Velikonoční neděle, 1. dubna od 9.30, s radostnou zvěstí o Ježíšově vzkříšení z mrtvých.

V neděli 8. dubna (neděle Quasimodogeniti) bude tématem bohoslužeb otázka po dani císaři (Marek 12,13-17).

Vzkříšení je realita (Marek 12,18-27) bude téma bohoslužeb v neděli 15. dubna (neděle Misericordias Domini). Od 18.00 hodin slavíme ekumenické bohoslužby.

Neděle 22. dubna (neděle Jubilate) bude věnována otázce po největším přikázání (Marek 12,28-34).

V neděli 29. dubna (neděle Cantate) uslyšíme příběh o vdově a jejím daru Bohu (Marek 12,38-44). Po bohoslužbách, od 11.00 zpívá Akapela, po skončení koncertu se koná sborový oběd.

Ve středu 2. května od 10.00 do 12.00 se koná Kavárnička (nejen) pro seniory, tentokrát s vyprávěním P. a A. Hejdových o Havaji.

Ve čtvrtek 3. května se schází ke své schůzi staršovstvo.

Neděle 6. května (neděle Rogate) bude mít jako své téma podobenství o rozsévači (Marek 4,1-20).

Ve čtvrtek 10. května slavíme svátek Kristova nanebevstoupení. Pobožnost se zvěstí o Kristově nanebevstoupení se koná od 17.00 hodin.

V neděli 13. května káže při bohoslužbách Josef Bartošek.

V pátek 18. května se od 17.00 hodin koná přednáška Evy Melmukové Česká reformace - stěžejní témata a události, s diskusí a setkáním s hosty z německého Marburku. Akce je součástí programu Tripolis.

V sobotu 19. května se v kostele koná benefiční kocert na podporu práce Diakonie Českobratrské církve evangelické v uprchlickém táboře Zaatárí v Jordánsku. Na kytaru hraje Ayman Jarjour.

Neděle 20. května (svatodušní neděle) nám připomene zrod křesťanské církve a seslání Ducha svatého. Tématem kázání bude zpráva o tom, že první křesťané s radostí "po domech lámali chléb" (Sk 2,46). Bohoslužby slavíme s večeří Páně.

Od 18.00 slavíme ekumenické svatudušní bohoslužby s prosbami o Ducha svatého.

Biblické hodiny pro dospělé se konají každé úterý od 18.15 hodin, čteme a studujeme evangelium podle Jana.

Biblická hodina pro děti se koná ve středu od 17.00 hodin.

Sborový program - postní období

Postní dobu začneme na popeleční středu 14. února 2018 bohoslužbami pokání s popelcovým křížem a večeří Páně. Začátek bohoslužeb je v 18.00 hodin.

Bohoslužby první neděle v postu (neděle Invocavit) , 18. 2., přinesou zvěst o neplodném fíkovníku (Marek 11,12-21). Slavíme se s vysluhováním večeře Páně.

V neděli navečer se konají ekumenické bohoslužby, od 18.00 hodin.

Druhou postní neděli (Reminiscere), 25. února, slavíme bohoslužby se zvěstí o Ježíšově pomazání před začátkem jeho pašijní cesty (Marek 14,1-9).

Třetí neděle v postním období (Oculi), 4. března, bude věnována příběhu o poslední večeři (Marek 14,13-25).

Bohoslužby čtvrté postní neděle (Laetare), 11. března, se necháme oslovit příběhem o Ježíšově modlitebním zápase v Getsemane (Marek 14,26-42).

V neděli 18. března (5. postní, Judica) před sebou budeme mít příběh zrady a zapření (Marek 14,10-72). Na neděli 18. března svolává staršovstvo sboru výroční sborové shromáždění, které se uskuteční po dopoledních bohoslužbách, od 10.30 hodin.

18. března se od 18.00 sejdeme také k ekumenickým postním bohoslužbám.

Na Květnou neděli (Palmarum), 25. března, uslyšíme zvěst o Ježíšově vjezdu do Jeruzaléma (Marek 11,1-11)

Na Zelený čtvrtek, 29. března, slavíme od 17.00 sederovou slavnost. K účasti na slavnosti je nutné se předem přihlásit. Další informace o sederové slavnosti jsou zde.

Velkopáteční bohoslužby se čtením pašijního příběhu a zvěstí o smyslu Kristova utrpení, večeří Páně, začínají 30. března v 9.30 hodin.

Biblické hodiny pro dospělé se konají každé úterý od 18.15 hodin, čteme a studujeme evangelium podle Jana.

Biblická hodina pro děti se koná ve středu od 17.00 hodin.

Ve středu 7. března zahajuje svůj program Kavárnička (nejen) pro seniory. Každou první středu v měsíci, od 10.00 do 12.00 se scházíme k rozhovoru nad dobrou kávou.

V kostele pokračuje výstava obrazu Jiřiny Adamcové Čas naděje.

Během postního období můžete přispět na zvláštní sbírku Diakonie Českobrastrské církve evangelické, která je určena na práci se syrskými uprchlíky v uprchlickém táboře Zaatari v Jordánsku.

Koncert Slávka Klecandra a Romana Dostála

Oboroh - koncert

Srdečně zveme na koncert Romana Dostála a Slávka Klecandra, členů skupiny Oboroh, který se koná v sobotu 7. dubna od 18.00 hodin. Na programu jsou velikonoční a svatodušní písně.

Sederová slavnost - hod beránka

sederová slavnost, kostel Milíče z Kroměříže, Praha - Jižní Město Letošní sederová slavnost, hod beránka, se koná na Zelený čtvrtek, 29. března 2018, od 17.00 hodin. Podrobnější informace o sederové slavnosti, jak a proč ji slavíme, najdete zde. Srdečně zveme. Z organizačních důvodů je nutné se k účasti na slavnosti předem závazně přihlásit, a to nejpozději do neděle 25. března.

Pamatuj, že jsi prach (popelcové bohoslužby)

Srdečně zveme na bohoslužby pokání s večeří Páně a popelcovým křížem, kterými zahajujeme postní dobu, na popeleční středu, 14. února 2018, od 18.00 hodin.

Výstava obrazů Jiřiny Adamcové

Jiřina Adamcová Srdečně zveme na výstavu obrazů Jiřiny Adamcové. Výstava probíhá souběžně na třech místech, v Domově pro seniory Chodov, v kostele u Jákobova žebříku a v kostele Milíče z Kroměříže. Vernisáž v kostele Milíče z Kroměříže se koná v neděli 21. ledna 2018 od 11.00 hodin.
Pozvánku na výstavu najdete zde.

Sborový program v lednu

Nový rok zahajujeme 1. ledna bohoslužbami od 9.30 s kázáním na biblické heslo roku 2018, večeří Páně a požehnáním do nového roku.

V neděli 7. ledna bude tématem bohoslužeb manželství, Boží řád pro muže a ženu (Marek 10,1-12).

Novoroční koncert se koná v úterý 9. ledna 2018 od 19.00 hodin, hraje flétnový soubor Siringa (www.siringa.cz). Srdečně vás všechny na krásný koncert zveme.

Bohoslužby v neděli 14. ledna budou mít jako svoje téma příběh o bohatém muži, hledajícím věčný život (Marek 10,17-22).

Bohatý program nás čeká v neděli 21. ledna. Tématem dopoledních bohoslužeb, které začínají v 9.30 hodin, budou spory učedníků o prvenství a žádost Zebedeových synů o moc a slávu (Marek 10,35-45). Po bohoslužbách, od 11.00 se koná vernisáž výstavy Okna naděje malířky Jiřiny Adamcové. Výstava je poctou k jejím 90. narozeninám.

Navečer od 18.00 hodin se konají ekumenické bohoslužby, a to v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů.

V neděli 28. ledna nás bude při bohoslužbách provázet příběh o uzdravení slepce Bartimea (Marek 10,46-52).

Ve středu 31. ledna od 18.00 promítáme (v rámci projektu Diakonie ČCE Doma v Praze) film Hlasy z dáli, přinášející pohled na Prahu očima cizince. Film natočil irácký režisér, uprchlík žijící v Praze. Po promítání následuje diskuse s režisérem.

Novoroční koncert, úterý 9. 1. od 19.00 hodin

Srdečně zveme na novoroční koncert, který se koná v úterý 9. ledna od 19.00 hodin v kostele Milíče z Kroměříže. Hraje výborný flétnový soubor Siringa (www.siringa.cz). Pozvánku na koncert najdete zde.

Ulrich Parzany: Křesťan. Věřit. Žít.

Ulrich Parzany - Křesťan. Věřit. Žít.

Vydali jsme knihu Ulricha Parzanyho: Křesťan. Věřit. Žít., která je výborným úvodem do křesťanské víry. Další informace o knize najdete zde.

Biblické heslo pro rok 2018

Biblické heslo pro rok 2018 je Boží zaslíbení:

Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé. (Zjevení 21,6b)

Kázání k biblickému verši z novoročních bohoslužeb si můžete podlechnout zde.

© jizni-mesto.evangnet.cz (2000 - 2018)