Co a kdy se u nás děje  
(aktualizováno 15.02.2018 v 12.03)


Bohoslužby
 • bohoslužby slavíme každou neděli v 9.30
 • nejmenší děti mohou (i s rodiči) během bohoslužeb využít mateřské centrum Pramínek
 • pro větší děti je připravena "nedělka"
 • první neděli v měsíci máme „bohoslužby pro velké i malé“, kreativní bohoslužby pro všechny generace
 • po bohoslužbách pokračujeme neformálním setkáním u malého občerstvení
 • kostel má bezbariérový přístup
 • rozvrh bohoslužeb (témata, biblické oddíly) najdete zde

Ekumenické bohoslužby

 • 3. neděle v měsíci v 18.00 hodin (mimo letních prázdnin)

Biblické hodiny - přemýšlíme nad Biblí

 • studium Bible a její zvěsti - úterý 18.00

Katecheze

 • rozhovory o víře, příprava na křest - individuálně dle domluvy

Program pro děti

 • biblické příběhy, zpívání, hry - středa 17.00

Konfirmační přípravka

 • příprava na konfirmaci - nový běh od října 2018

Předmanželská příprava

 • předmanželská příprava, rozhovory se snoubenci - dle domluvy

Kavárnička (nejen) pro seniory

 • rozhovory a sdílení nad kávou, první středa v měsíci 10.00-12-00

Mládež

 • schází se příležitostně

Mateřské centrum Pramínek

Večerní nešpory

 • středa od 22.00 (tiché rozjímání s modlitbami a čtením z Bible)

 

Sborový program - postní období a Velikonoce

Postní dobu začneme na popeleční středu 14. února 2018 bohoslužbami pokání s popelcovým křížem a večeří Páně. Začátek bohoslužeb je v 18.00 hodin.

Bohoslužby první neděle v postu (neděle Invocavit) , 18. 2., přinesou zvěst o neplodném fíkovníku (Marek 11,12-21). Slavíme se s vysluhováním večeře Páně.

V neděli navečer se konají ekumenické bohoslužby, od 18.00 hodin.

Druhou postní neděli (Reminiscere), 25. února, slavíme bohoslužby se zvěstí o Ježíšově pomazání před začátkem jeho pašijní cesty (Marek 14,1-9).

Třetí neděle v postním období (Oculi), 4. března, bude věnována příběhu o poslední večeři (Marek 14,13-25).

Bohoslužby čtvrté postní neděle (Laetare), 11. března, se necháme oslovit příběhem o Ježíšově modlitebním zápase v Getsemane (Marek 14,26-42).

V neděli 18. března (5. postní, Judica) před sebou budeme mít příběh zrady a zapření (Marek 14,10-72). Na neděli 18. března svolává staršovstvo sboru výroční sborové shromáždění, které se uskuteční po dopoledních bohoslužbách, od 10.30 hodin.

18. března se od 18.00 sejdeme také k ekumenickým postním bohoslužbám.

Na Květnou neděli (Palmarum), 25. března, uslyšíme zvěst o Ježíšově vjezdu do Jeruzaléma (Marek 11,1-11)

Na Zelený čtvrtek, 29. března, slavíme od 17.00 sederovou slavnost. K účasti na slavnosti je nutné se předem přihlásit. Další informace o sederové slavnosti jsou zde.

Velkopáteční bohoslužby se čtením pašijního příběhu a zvěstí o smyslu Kristova utrpení, večeří Páně, začínají 30. března v 9.30 hodin.

Srdečně zveme na bohoslužby Velikonoční neděle, 1. dubna od 9.30, s radostnou zvěstí o Ježíšově vzkříšení z mrtvých.

Biblické hodiny pro dospělé se konají každé úterý od 18.15 hodin, čteme a studujeme evangelium podle Jana.

Biblická hodina pro děti se koná ve středu od 17.00 hodin.

Ve středu 7. března zahajuje svůj program Kavárnička (nejen) pro seniory. Každou první středu v měsíci, od 10.00 do 12.00 se scházíme k rozhovoru nad dobrou kávou.

V kostele pokračuje výstava obrazu Jiřiny Adamcové Čas naděje.

Během postního období můžete přispět na zvláštní sbírku Diakonie Českobrastrské církve evangelické, která je určena na práci se syrskými uprchlíky v uprchlickém táboře Zaatari v Jordánsku.

Koncert Slávka Klecandra a Romana Dostála

Oboroh - koncert

Srdečně zveme na koncert Romana Dostála a Slávka Klecandra, členů skupiny Oboroh, který se koná v sobotu 7. dubna od 18.00 hodin. Na programu jsou velikonoční a svatodušní písně.

Sederová slavnost - hod beránka

sederová slavnost, kostel Milíče z Kroměříže, Praha - Jižní Město Letošní sederová slavnost, hod beránka, se koná na Zelený čtvrtek, 29. března 2018, od 17.00 hodin. Podrobnější informace o sederové slavnosti, jak a proč ji slavíme, najdete zde. Srdečně zveme. Z organizačních důvodů je nutné se k účasti na slavnosti předem závazně přihlásit, a to nejpozději do neděle 25. března.

Pamatuj, že jsi prach (popelcové bohoslužby)

Srdečně zveme na bohoslužby pokání s večeří Páně a popelcovým křížem, kterými zahajujeme postní dobu, na popeleční středu, 14. února 2018, od 18.00 hodin.

Výstava obrazů Jiřiny Adamcové

Jiřina Adamcová Srdečně zveme na výstavu obrazů Jiřiny Adamcové. Výstava probíhá souběžně na třech místech, v Domově pro seniory Chodov, v kostele u Jákobova žebříku a v kostele Milíče z Kroměříže. Vernisáž v kostele Milíče z Kroměříže se koná v neděli 21. ledna 2018 od 11.00 hodin.
Pozvánku na výstavu najdete zde.

Sborový program v lednu

Nový rok zahajujeme 1. ledna bohoslužbami od 9.30 s kázáním na biblické heslo roku 2018, večeří Páně a požehnáním do nového roku.

V neděli 7. ledna bude tématem bohoslužeb manželství, Boží řád pro muže a ženu (Marek 10,1-12).

Novoroční koncert se koná v úterý 9. ledna 2018 od 19.00 hodin, hraje flétnový soubor Siringa (www.siringa.cz). Srdečně vás všechny na krásný koncert zveme.

Bohoslužby v neděli 14. ledna budou mít jako svoje téma příběh o bohatém muži, hledajícím věčný život (Marek 10,17-22).

Bohatý program nás čeká v neděli 21. ledna. Tématem dopoledních bohoslužeb, které začínají v 9.30 hodin, budou spory učedníků o prvenství a žádost Zebedeových synů o moc a slávu (Marek 10,35-45). Po bohoslužbách, od 11.00 se koná vernisáž výstavy Okna naděje malířky Jiřiny Adamcové. Výstava je poctou k jejím 90. narozeninám.

Navečer od 18.00 hodin se konají ekumenické bohoslužby, a to v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů.

V neděli 28. ledna nás bude při bohoslužbách provázet příběh o uzdravení slepce Bartimea (Marek 10,46-52).

Ve středu 31. ledna od 18.00 promítáme (v rámci projektu Diakonie ČCE Doma v Praze) film Hlasy z dáli, přinášející pohled na Prahu očima cizince. Film natočil irácký režisér, uprchlík žijící v Praze. Po promítání následuje diskuse s režisérem.

Novoroční koncert, úterý 9. 1. od 19.00 hodin

Srdečně zveme na novoroční koncert, který se koná v úterý 9. ledna od 19.00 hodin v kostele Milíče z Kroměříže. Hraje výborný flétnový soubor Siringa (www.siringa.cz). Pozvánku na koncert najdete zde.

Ulrich Parzany: Křesťan. Věřit. Žít.

Ulrich Parzany - Křesťan. Věřit. Žít.

Vydali jsme knihu Ulricha Parzanyho: Křesťan. Věřit. Žít., která je výborným úvodem do křesťanské víry. Další informace o knize najdete zde.

Biblické heslo pro rok 2018

Biblické heslo pro rok 2018 je Boží zaslíbení:

Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé. (Zjevení 21,6b)

Kázání k biblickému verši z novoročních bohoslužeb si můžete podlechnout zde.

© jizni-mesto.evangnet.cz (2000 - 2018)