bohoslužby v neděli v 9:30

bohoslužby v neděli v 9:30

bohoslužby v neděli v 9:30

Vítejte na stránkách našeho sboru!
Dozvíte se, kdo jsme, co děláme a co můžeme udělat pro Vás.
 
Jsme křesťané, společenství lidí, kteří věří v Ježíše Krista.
Naše křesťanská víra nás spojuje s křesťany všech vyznání, dob i míst.
Jsme otevřené společenství a rádi Vás mezi sebou uvítáme.
Setkáváme se ve Sborovém domě Milíče z Kroměříže v Praze na Chodově.
Jsme součástí Českobratrské církve evangelické (ČCE), protestanské církve, která se hlásí k odkazu české i světové reformace.