Ulrich Parzany: Křesťan. Věřit. Žít.

parzany-kniha

Co to vlastně znamená být křesťanem? Jak to začíná? Jak to vypadá prakticky? Co je cílem? Jak s tím souvisí církev? Existuje nebe a peklo?
Na tyto a další podobné otázky odpovídá Ulrich Parzany v knize Křesťan. Věřit. Žít. Krok za krokem prochází základy křesťanské víry a inspirujícím způsobem vykresluje cestu s Ježíšem – od obrácení, přes modlitbu, studium Bible a společenství, posvěcení a pokušení, až po smrt, Boží soud a nebe.
 
Čtivá a inspirující kniha, pro ty, kdo hledají odpověď na otázku, kdo je křesťan a jak se stát křesťanem.
Kniha je vhodná také jako osnova pro kurzy víry, nebo pro katechetickou křestní přípravu.
Dobrý dárek pro konfirmandy, stejně jako pro rodiče a kmotry při křtu dítěte.
 
Vydal Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze - Jižní Město.
160 stran, formát A5, brož. ISBN 978-80-270-2936-5
Ukázku z knihy najdete zde.
Knihu Křesťan. Věřit. Žít. můžete zakoupit v kostele Milíče z Kroměříže,
nebo si ji objednat na e-mailové adrese našeho sboru:  jizni-mesto@evangnet.cz
Cena knihy při nákupu u nás je 100 Kč (+ poštovné, v případě zaslání poštou).