Návštěva nemocného

Jako křesťané vděčně přijímáme tělesné zdraví jako dobrý Boží dar a pečujeme o něj. Součástí života jsou ale také chvíle nemoci a slabosti. Víra je v době nemoci velikou pomocí a zdrojem síly a naděje. Ovlivňuje nás a přispívá k uzdravení, anebo, tam kde už není uzdravení možné, nás učí přijímat i smrt bez zoufalství a strachu, s nadějí věčného života.

Mezi těmi, které Ježíš doporučil zvláštní péči svých učedníků, byli také nemocní. Ke křesťanskému způsobu života patřila proto od nejstarších dob také starost a péče o nemocné - o jejich tělo i duši. I v dobách dnešní výborné lékařské péče na nemocné myslíme. Za nemocné se modlíme při bohoslužbách. A také je navštěvujeme.

Ve většině nemocnic se pacienta při příjmu dotazují také na to, zda si přeje návštěvu faráře. Nemocnice mají kontakty na faráře různých církví, kteří jsou ochotni nemocného navštívit. V některých nemocnicích najdete nemocniční kaplany, faráře a farářky, jejichž hlavním úkolem je duchovenská péče právě o pacienty, ale také o jejich blízké.

O návštěvu nemocného můžete ale požádat i faráře sboru, a to jak o návštěvu u pacienta v nemocnici, tak o návštěvu u Vás doma, pokud máte nemocného v domácím ošetřování. Rozhovor s nemocným, naslouchání, slovo útěchy, svátost Večeře Páně mohou být pro nemocného velikou radostí. V případě vážné situace je pro nemocného mnohdy a o řadě věcí snadnější mluvit s farářem, než přímo s lidmi, které má rád a které chce ušetřit bolesti. V takové chvíli slouží farář i jako prostředník.

Návštěva faráře a rozhovor s ním může přinést veliký užitek také blízkým nemocného, jeho rodině. Nemoc a ohrožení života blízkého člověka, zvláště tam, kde končí možnosti lékařské péče, vyvolávají veliké napětí a stres, nejistotu a mnoho otázek, o kterých s farářem můžete otevřeně mluvit.

Vážná nemoc, ať už vlastní nebo nemoc milovaného a blízkého člověka, může vést k řadě otázek a novému přemýšlení nad smyslem a cílem života i u lidí, kteří nejsou členy žádné církve a duchovní svět je zatím příliš nezajímal nebo neoslovoval. Nabídka návštěvy a rozhovoru s farářem platí samozřejmě i pro ně.

Pokud do Vašeho života vstoupí nemoc, neostýchejte se pozvat faráře na návštěvu - k sobě nebo ke svému blízkému. 

Pokud jste v nemocnici, můžete požádat o návštěvu a rozhovor také nemocniční kaplany. Většina velkých nemocnic má své vlastní kaplany. Stačí o ně požádat ošetřující lékaře nebo sestry, kteří kontakt zprostředkují.